Leveranskalender för säkrare transporter

2020-09-13 00:00 Anna Hjorth  

Rutiner. Planering, dagliga logistikmöten och färre transporter in på området. Det har gjort bygget av Malmös nya sjöstad till en säkrare arbetsplats.

Lastning och lossning av gods är en av de vanligaste orsakerna till dödsolyckor på byggarbetsplatser. I en färsk rapport slår Arbetsmiljöverket fast att bättre samordning och rutiner för leveranser kan minska risken för olyckor.

I Limhamn i Malmö pågår sedan 2018 ett stort bygge som går under namnet Limhamns Sjöstad Cementen. Det är byggföretaget Skanska som driver sammanlagt sju projekt i tio kvarter. Som mest har runt 300 byggnads­arbetare varit i farten samtidigt. Redan från start jobbade man med logistiken för att minska riskerna med de många transporterna.

– Den största utmaningen har varit att samsas om logistikvägar och lossningsplatser. Men vi satte oss tillsammans, produktionsledningen, arbetsledare, skyddsombud, lagbasar och andra involverade. Vi tog fram en logistikplan och ­sedan också en leveranskalender, säger Katarina Aarnio, logistiksamordnare på Skanska.

Läs mer: Obligatorisk utbildning för färre skador

Logistikplanen är utgångspunkten, och Katarina Aarnio beskriver den som ett av de viktigaste verktygen. Där finns förutsättningarna beskrivna, som exempelvis hur det ska gå till när man levererar gods och vad som gäller för entreprenörer och underleverantörer. Planen har reviderats under byggets gång i takt med att husen vuxit fram – från stomresning till badrumsinredning, och finns med som en bilaga i alla avtal med leverantörer som ska jobba med bygget.

– Då har alla skrivit på och är med på vad som gäller redan från start. Där finns också annan information och kontaktuppgifter till personer som är ansvariga för olika saker här, tillägger Katarina Aarnio.

Läs mer: Dödliga fall inom bygg – en väl känd risk

En annan viktig del är leveranskalendern. Så fort en leverans är bokad så läggs den in i den digitala kalendern. På så sätt undviker man att det kommer flera stora leveranser och många transporter inne på området samtidigt.

Ett komplement till leveranskalendern är det dagliga logistikmötet. Varje eftermiddag stämmer representanter från de olika projekten av vad som händer följande dag. Vilka transporter som är på gång och vad som ska lossas var och när.

– Så att vi inte står där och ska ta emot leveranser från olika håll samtidigt, för det är ett riskmoment.

Det här sättet att jobba har lett till färre tillbud, säger Katarina Aarnio.

– Absolut, och hittills har vi inte haft någon olycka kopplad till just logistiken. Däremot har det varit andra tillbud på arbetsplatsen, men det har inte varit kopplat till detta.

För att minska antalet transporter inne på arbetsplatsen har man också inrättat en mottagningskontroll med en vakt. Ingen bil kommer in på området om inte någon tar emot den. Alla leveranser av mindre gods får lämna sin last vid mottagningskontrollen. Sedan körs den ut av projektets egen logistikgrupp som vet exakt var godset ska ställas av. Det minskar trafiken inne på området.

– Vi kör allt från färg till småmaskiner och toalettstolar och restad köksinredning. Vi använder en redskapsbärare, det är en liten lastare som kommer in och emellan där det är trångt. Och så känner vi området utan och innan och vet vilka faror som kan uppstå, säger Christian Göthe som jobbar i logistikgruppen och dessutom är skyddsombud.

Han är mycket nöjd med säkerheten på bygget. Bland annat för att transporterna har minskat till hälften.

– Ja, det hade varit mycket mer trafik annars och större risker både för leverantörer och för oss som arbetar på området. Jag upplever varje dag att det blir säkrare. Sedan har vi en skyddsombudsgrupp där vi tar upp olika grejer om det varit tillbud. Det tas om hand direkt och man försöker hitta lösningar, så det har fungerat riktigt bra, säger Christian Göthe.

Fyra steg för säkrare godsmottagning

• Logistikplan – här beskrivs vad som gäller på arbets­platsen och förutsättningarna för leveranser. Finns med som bilaga till avtal med leveran­törer och under­entreprenörer.

• Leveranskalender – alla leveranser ska föras in i det digitala verktyget för att samordna och undvika krockar.

• Mottagningskontroll – inga transporter kommer in på området utan att bli insläppta av vakt som säkerställer att någon tar emot lasten. Smågods lämnas vid mottagningscentralen och körs ut av egna medarbetare för att minska trafiken.

• Dagliga logistikmöten – representanter för de olika projekten går igenom vad som händer nästa dag, och samordnar exempelvis lossning av gods. Informationen tas sedan vidare till arbetslagen i respektive projekt på morgonmötet dagen efter.

Anna Hjorth

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Kampen

Arbetsmiljö