IVO: Bemanningsproblem på coronadrabbade boenden

2020-05-07 14:57 TT  
Logotyp på en dörr på Ivo, Inspektionen för vård och omsorg. Foto: Vilhelm Stokstad/TT

CORONAVIRUS. Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) granskar drygt 1 000 äldreboenden, hemtjänster och LSS-boende för att försöka hindra smittspridning. En tidig analys visar att verksamheterna brottas med såväl problem med skyddsutrustning som bemanning.

180 inspektörer på Ivo ringde under förra veckan runt till verksamhetschefer och medicinskt ansvariga sjuksköterskor på 1 047 äldreboenden, hemtjänstverksamheter och LSS-boenden för vuxna i hela landet för att ta reda på hur de följer basala hygienrutiner för att stoppa spridningen av coronaviruset. Både privata och kommunala verksamheter kontaktades.

– Vi har inte ställt några frågor om hur smittan kommit in i verksamheterna. Det är andra myndigheter – Folkhälsomyndigheten och smittskyddsinstitutionerna – som gör det, säger Anette Nilsson, enhetschef på Ivo region öst.

Läs mer: ”Vårdpersonal hotas med uppsägning”

I den nationella tillsynen har Ivo kartlagt vilka åtgärder som verksamheterna har vidtagit för att hindra fortsatt smittspridning och vilka svårigheter som de mött i coronakrisens spår.

– Vi har fått in över tusen olika svar och har börjat analysera dem, men vi kommer att göra en mer fördjupande analys som presenteras längre fram, säger Anette Nilsson.

Hon berättar att alla de drygt 1 000 verksamheterna har gjort någonting. De har bland annat utbildat personal i hygienrutiner, sett till att personal inte går mellan smittade och friska boende och arbetat med att avskilja smittade.

– På LSS-boenden och demensboenden, där det finns personer som kan ha svårare att ta till sig information, har man lagt ner mycket arbete för att personerna som bor där ska förstå varför de måste tvätta sig så ofta genom att upprepa budskapet och använda bildstöd, säger Nilsson.

Det har också handlat om att ställa om när de boende inte har kunnat gå till sin dagliga verksamhet.

– De har köpt in nytt material som de kan arbeta med och börjat med aktiviteter utomhus.

Många som de pratat med har vittnat om att det finns en stor oro bland personalen, som handlat om att de varit rädda att inte ge den vård och det stöd personerna behöver och att de själva ska bli smittade.

– Vi har sett att ett tydligt och närvarande ledarskap varit viktigt i den här situationen när mycket varit okänt och då man ställts inför stora utmaningar.

På en del håll var det brist på skyddsutrustning, medan det inte varit något problem på andra ställen.

Läs mer: Dom om munskydd överklagas

Bemanningen är ett stort problem.

– Det har funnits ett behov av att ta in timanställda och vikarier fast man inte har velat göra det på grund av smittrisken. En del har löst det genom att redan nu börja bemanna med semestervikarier för att få en kontinuitet i verksamheterna, säger Nilsson.

TT: Vem bär ansvaret för att smittan sprids på äldreboenden, LSS-boenden och hemtjänsten?

– Det kan vi inte uttala oss om, men det är alltid huvudmännen kommunerna och de privata utförarna som har ansvar för att verksamheten har god kvalitet och följer regelverken.

Vartefter Ivo analyserar resultatet av den nationella tillsynen kommer man att sprida goda exempel för hur verksamheterna ute i landet kan agera för att hindra smittspridning.

– När vi har gjort en fördjupad analys kommer vi också bedöma om det finns anledning att göra en fördjupad tillsyn inom ett område eller verksamheter, säger Anette Nilsson.

Ivo har också öppnat upp en tipsfunktion dit de som har klagomål kan vända sig.

– Vi hoppas att det ska hjälpa oss att komplettera den bild som vi fått i den nationella tillsynen.

 

Petronella Uebel/TT

Ivos nationella tillsyn

Under coronakrisen undviker Ivo att göra tillsynsbesök på grund av smittspridningen. Istället har 180 inspektörer på Ivo via telefon kontaktat ett urval av särskilda boenden, hemtjänstverksamheter och LSS-boenden, såväl kommunala som privata. De frågor som de har ställt till verksamheterna handlar bland annat om basala hygienrutiner och förmågan att ställa om vid upptäckt smitta.

Ivo kontaktade drygt 1 000 verksamheter fram till den 29 april. Därefter kommer vi att analysera, sammanställa och sprida resultatet av granskningen.

Källa: Inspektionen för vård och omsorg

TT

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Kampen

Arbetsmiljö