”Härnösands biskop pekas ut som syndabock”

2020-10-14 15:53  

Det råder en osund och ohållbar arbetsmiljö på stiftskansliet i Härnösand. Biskopen Eva Nordung Byström mobbas, undanhålls information och kallas inte till möten, enligt skyddsombudet vid Kyrkans akademikerförbund.

(Uppdaterad) Dessutom finns det enligt en första anmälan från skyddsombud allvarliga arbetsmiljöproblem på själva stiftskansliet, kopplat till arbetsledningen och en chef. Skyddsombudet har i en anmälan i september vänt sig till Arbetsmiljöverket och krävt att en oberoende konsult kopplas in. Anställda har berättat för skyddsombuden att de känner sig otrygga, att de blivit hotade med repressalier och att vissa anställda särbehandlas negativt eller positivt.

Enlig en annan anmälan till Arbetsmiljöverket från Svenska kyrkans akademikerförbunds skyddsombud mobbas, undanhålls information och kallas Eva Nordung Byström inte till möten på stiftskansliet.

Arbetarskydd har tidigare berättat om konflikten och stiftsstyrelsens planer att säga upp biskopen Eva Nordung Byström. Under tisdagen hölls förhandlingar om hennes anställning i Härnösands stift. Men efter ett överklagande till Svenska kyrkans överklagandenämnd har förhandlingarna pausats och tas tidigast upp nästa vecka. Det rapporterade allehanda.se om i går.

”Stiftsledningen skapar en otrygg arbetsplats som hotar med repressalier om kritik framförs. Anställda särbehandlas på oklara grunder. I dag finns även en konflikt mellan biskopen och förtroendevalda i stiftsstyrelsen. Detta har drabbat vår medlem biskopen”, skriver skyddsombuden i handlingar som inkom till Arbetsmiljöverket den 2 oktober.

Enligt skyddsombuden åsidosätts biskopen, undanhålls information och kallas inte till möten. Mobbing, kallar skyddsombudet detta.

”Förtroendevalda i stiftsstyrelsen har valt att meddela biskopen att de har för avsikt att avsätta, sparka henne. I stället för att ta till sig en överväldigande majoritets beskrivning av situationen väljer stiftsstyrelsen att peka ut biskopen som syndabock”, skriver skyddsombudet.

Förste vice ordföranden i Härnösand stiftsstyrelse svarar att deras policy behöver uppdateras liksom handlingsplanen som ska förhindra kränkande särbehandling.

Tiina Demargne

Lennart Lundquist

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Kampen

Arbetsmiljö