Domstolen: Pedagogik bättre än väktare

2018-11-02 00:00 Anna Hjorth  

Krav på väktare i skolan gjorde att personalens säkerhet krockade med den pedagogiska verksamheten. Det anser skolans rektor Anne Sjö, som överklagade Arbetsmiljöverkets beslut.

Personal på skolan i Nacka blev slagna, sparkade, bitna och skallade av lågstadieeleven. De fick möbler kastade mot sig och det förekom skador som rivsår, blåmärken och kroppsdelar som nästan dragits ur led. Arbetssituationen var psykiskt påfrestande och möjligheten att undervisa minskade. Så beskrev Arbets­miljö­verket läget på skolan efter en inspektion i våras. Då hade det kommit in ett antal anmälningar om olycksfall och allvarliga händelser till verket.

– När inspektionen gjordes stod det klart att skolan vidtagit många åtgärder, ett bra jobb. Men trots det kunde de inte hantera situationen, säger Anna Nordenmark, sektionschef på Arbetsmiljöverket.

Efter inspektionen beslutade verket att skolan skulle vidta flera åtgärder. Bland annat anlita väktare som skulle gripa in om någon riskerade att skadas av eleven.

Läs mer: Väktare i skolan "en sista utväg"

– Det är ju ett skärpt krav jämfört med vad som gjorts tidigare. Men vi på Arbets­miljö­verket kom fram till att det var en del i det som arbetsgivaren behövde göra. Målet med inspektionen och kravet var att belysa det som inte fungerade och att kräva en förändring, säger Anna Nordenmark.

Från skolans sida hade man redan före in­s­pek­tionen vidtagit en rad åtgärder, som att ingen fick arbeta ensam med eleven. Skolan hade också anpassat lokalerna så mycket det gick.

– Men eleven hade svårt att umgås med andra och behövde ett särskilt rum. Helst med två dörrar för att hen inte skulle kunna hålla personal som gisslan genom att blockera dörren, berättar skyddsombudet Jenny Hedlund.

Hon tyckte dock att det var extremt att tvingas sätta in väktare. Hon menar att det blir en krock mellan skollagens krav på att inkludera alla elever och arbetsmiljölagens krav på en säker arbetsmiljö. Skolans rektor Anne Sjö är inne på samma linje.

– I synnerhet som det handlade om en så ung elev. Jag tycker inte att Arbetsmiljöverket kunde argumentera för varför just väktare skulle vara den bästa lösningen. Personal ska absolut inte bli utsatta på sin arbetsplats, men man måste sätta det i ett större perspektiv. Om eleven skulle bli utåtagerande så skulle vakten skydda personalen. Vem skulle då ta hand om eleven?

Läs mer: Två elever stoppas efter misshandel och knivhot

Skolan och Nacka kommun överklagade Arbetsmiljöverkets krav på väktare till förvaltningsrätten. Både skolan och kommunen tyckte att det var att gå för långt. Det ansåg även domstolen, som skriver att ”utåtagerande våld hos barn bäst möts med pedagogik och före­byggande arbete”. Rätten ansåg också att arbetstagarnas säkerhet tillgodoses bäst om det finns pedagogiskt utbildad personal med god kännedom om eleven, och upphävde beslutet.

Rektor Anne Sjö välkomnar förvaltnings­rättens dom.

– Rätten såg hela perspektivet. Det känns positivt och viktigt, även med tanke på att det kan komma andra, liknande fall.

I dag går eleven inte kvar på skolan, utan finns i en annan skolform. Där fungerar det bättre, enligt Anne Sjö.

Anna Hjorth

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen

Kampen

Arbetsmiljö