Arbetsmiljöverkets gd om dödsolyckorna 2019

2020-01-13 11:44 Tiina Demargne  

– Det är positivt att det är färre än under åren 2017 och 2018, men det är fortfarande nästan en person varje vecka som dör på jobbet. Så kommenterar Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör på Arbetsmiljöverket, antalet dödsolyckor på arbetsplatser under 2019.

Som Arbetarskydd berättat miste 48 personer livet på jobbet under fjolåret. Det är det lägsta antalet dödsolyckor på tre år.

1. Enligt Arbetsmiljöverkets preliminära statistik dog totalt 48 personer på jobbet under 2019. Hur vill du kommentera det?

– Det är naturligtvis positivt att det är färre än under åren 2017 och 2018, men det är fortfarande nästan en person varje vecka som dör på jobbet. Vår utgångspunkt är att ingen ska dö till följd av sitt jobb. Därför arbetar vi med en nollvision mot dödsolyckor i arbetet.

– För att nå framgång i arbetet med nollvisionen och med att förebygga dödsolyckor krävs samarbete och att arbetsmarknadens parter arbetar för att skapa en god säkerhetskultur. Arbetsgivare och arbetstagare måste ha det lokala arbetsmiljöarbetet i fokus. Det gäller ha samarbetsformer för att ta fram metoder, med Arbetsmiljöverkets föreskrifter som grund, för att skapa en säker arbetsmiljö och förebygga dödsolyckor. Från vår sida ska vi stötta och bidra med kunskap och i vissa fall agera som en katalysator för att se till att det förebyggande arbetet tar fart. Vi ska också arbeta vidare med våra inspektioner ute på landets arbetsplatser.

2. Vad kan ha gjort att dödolyckorna minskade under andra halvåret?

– Vi har inte hunnit analysera det ännu.

Läs mer: ”Kultur där man vågar säga ifrån räddar liv”

3. Det är det lägsta antalet dödsolyckor på arbetsplatser sedan 2016. Kommer dödstalen att fortsätta ned?

– Det är för tidigt för att avgöra om detta är en trend som kommer att fortsätta.

4. Transportbranschen var mest olycksdrabbad, men sammanlagt 9 döda under 2019. Vilka kan orsakerna vara?

– Vi vet av erfarenhet att transportbranschen tillsammans med byggbranschen hör till de mest olycksdrabbade sektorerna med många riskfyllda arbetsmoment. I en högkonjunktur med hög aktivitet i näringslivet är det hårt tryck på transportbranschen och då tenderar antalet olyckorna att öka.

Läs mer: ”Vi kan inte ha en dödsolycka i månaden”

5. Hur går ni närmast vidare på Arbetsmiljöverket med arbetet kring dödsolyckorna?

– Arbetet med att förhindra dödsolyckor på arbetsplatserna är naturligtvis en prioriterad fråga för Arbetsmiljöverket. Vår vision är att ingen ska dö, skadas eller bli sjuk av sitt arbete.

– Det som ligger närmast i tiden är att vi i slutet av februari ska redovisa en analys till regeringen av dödsolyckor i arbetslivet som skedde under år 2018 och första halvåret år 2019. Bakgrunden är ett regeringsuppdrag som vi på Arbetsmiljöverket fick av regeringen sommaren 2019.

Ladda ner sammaställning och kort information om dödsolyckor mellan åren 2008-2019 i pdf-format på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Dödsolyckor i transportbranschen

Enligt den preliminära statistiken för 2019 från Arbetsmiljöverket omkom minst nio chaufförer, anställda både vid svenska och utländska företag verksamma i Sverige.

Bygg- och anläggningsbranschenbranschen var mer olycksdrabbad med omkring tolv dödsfall, beroende på hur branschtillhörigheten definieras.

Tiina Demargne

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Kampen

Arbetsmiljö