Åklagarna: Svårt bevisa smitta på arbetsplatsen

2020-09-08 08:30 Karin Nilsson  

CORONAVIRUS. Hittills har en handfull ärenden om arbetsmiljöbrott kopplat till covid-19 nått arbetsmiljöåklagarna. Några ärenden har lagts ned. Några väntar på Arbetsmiljöverkets utredning. Ännu har inget åtal väckts.

Mot slutet av april avled en 39-årig sjuksköterska som arbetat med coronasmittade patienter på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Några dagar senare lämnade skyddsombudet in en anmälan om att det saknats tillräckligt med skyddsutrustning på arbetsplatsen. Arbetsgivaren ska också ha gjort avsteg från Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Jennie Nordin, kammaråklagare vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, Rema, inledde en förundersökning om misstänkt arbetsmiljöbrott genom vållande till annans död. Hon gav polisen i uppgift att hålla förhör och begära in skriftlig dokumentation för att reda ut vad som hänt. Nu väntar hon på Arbetsmiljöverkets utredning och konstaterar att ärendena är svåra att utreda.

Missa inga nyheter - beställ Arbetarskydds kostnadsfria nyhetsbrev

− Var har hon blivit smittad? På väg till arbetet, på arbetet, eller på väg hem? Finns det ett orsakssamband?

I dagsläget är det oklart om Jennie Nordin väcker åtal.

− Vi får se vad det blir och om det blir något. Det handlar också om ifall arbetsgivaren, Karolinska, har varit så oaktsam att det är straffbart. Vi får se vad Arbetsmiljöverket anser om skyddsutrustningen och om hur den använts. Jag läser förstås deras utredning men gör min egen bedömning.

Läs mer: AV: Oklart var avlidna sjuksköterskan smittades

Jennie Nordin har också haft ett ärende med en busschaufför i Västerås som insjuknat och avlidit i covid-19. Ärendet är nedlagt.

− Jag kunde inte visa var han hade blivit smittad. Det gick inte att utreda och fastställa en konkret situation.

Varför inte det?

− Jag gissar att han i sitt jobb som busschaufför träffar många människor varje dag. Så att utreda när han blivit smittad är en omöjlighet.

Kammaråklagare Lars Magnusson har också lagt ned en förundersökning. Den handlade om risken att smitta med corona-virus på äldreboende och hemtjänst i en kommun i Kronobergs län.

− Jag kunde inte visa att någon hade arbetat trots att de var sjuka eller att någon gått in till en patient som de visste var sjuk utan skyddsutrustning.

Intresserad av arbetsrätt också? Beställ Lag & Avtals kostnadsfria nyhetsbrev

I början av maj inleddes en förundersökning om flera fall av arbetsmiljöbrott på Berga vård och omsorgsboende i Solna. Kammaråklagare Gunnar Jonasson konstaterade att det fanns uppgifter om höga dödstal bland de boende, att ett antal i personalen smittats av covid-19 och att föreskrifter om basala vårdrutiner inte följts.

− Det finns misstanke om vållande till sjukdom, arbetsmiljöbrott och framkallande av fara för annan.

Han har inte delgett någon misstanke och bedömer att utredningen pågår åtminstone september månad ut.

Läs mer: Prövning av Serafen-beslut föll på ordval

Kristina Falk Strand, kammarchef och chefsåklagare på Rema har den övergripande kollen på de coronarelaterade ärendena hos åklagarna. Hon konstaterar att ärendena inte har blivit så många som befarat.

− Vi har hittills avskrivit några. I dem har det inte gått att styrka var arbetstagaren har blivit smittad eller också har inte arbetsgivaren brustit tillräckligt mycket. Det kan vara så att det har spridit sig.

Arbetsmiljöverket har en särskild grupp som utreder de tusentals coronarelaterade anmälningar som kommit in till myndigheten.

− Det handlar både om tillbud, olyckor - allt som är taggat med corona, säger Ulrika Scholander, chef över gruppen.

I fyra ärenden har myndigheten övervägt en så kallad åtalsanmälan till åklagarna. Ett har lagts ned. Det är oklart om Arbetsmiljöverket lämnar någon åtalsanmälan i något av de andra tre fallen. Ett av dessa handlar om ett dödsfall och fler insjuknade inom hemtjänsten i Skellefteå.

− Inspektionen är gjord och våra jurister och inspektören tittar på ärendet. Vi har inte bestämt om, och hur, vi går vidare.

Ulrika Scholander tillägger att utredningarna försvåras av att personer kan smitta före de blir sjuka och vara sjuka utan symtom.

− Eftersom det finns en allmän smittspridning måste vi se om det finns ett tydligt samband med arbetsuppgifterna eller till arbetsplatsen. Man kan ju bli smittad om man sitter för nära en kollega i kafferummet. Men det är svårt att se att arbetsgivaren har brustit då.

Karin Nilsson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Kampen

Arbetsmiljö