Arbetsmiljö

”Etisk stress på Sahlgrenska”

Arbetsbelastningen är ständigt för hög vid Sahlgrenska universitetssjukhusets avdelningar för medicin, geriatrik och akutmottagning i Göteborg. Nu larmar skyddsombudet om etisk stress.

Publicerad

Vårdförbundets och Kommunals skyddsombud pekar på att stor etisk stress på grund av överbeläggningar och patienter som placeras i korridorerna.

”Patienter som vårdas där och deras anhöriga är arga, ledsna, frustrerade och känner sig dåligt behandlade. I korridoren saknas möjlighet till avskildhet, lugn och ro, möjlighet till nattsömn, vila och integritet”, skriver skyddsombuden till Arbetsmiljöverket.