Arbetsmiljö

Akut brist på andningsskydd och rockar

Personal på Södersjukhuset i Stockholm och volontärer tillverkar skyddsförkläden med lång ärm till den personal som vårdar coronasmittade. Foto: Anders Wiklund / TT
Personal på Södersjukhuset i Stockholm och volontärer tillverkar skyddsförkläden med lång ärm till den personal som vårdar coronasmittade. Foto: Anders Wiklund / TT

CORONAVIRUS. Att säkra tillgången på skyddsutrustning för vårdpersonal är fortsatt en utmaning. Handskar och handsprit finns, medan det är mer kritiskt med tillgång på andningsskydd och skyddsoveraller.

Publicerad

Bristen på skyddsutrustning för vårdpersonal har varit en följetong under den svenska coronaepidemin. Regionerna har saknat egna lager och på grund av den globala bristsituationen har det inte funnits någon uthållighet i leveranserna.

– Just nu är det brist på långärmade skyddsrockar. Det har varit svårt att få tag på med rätt kvalitet. Det betyder inte att det inte är beställningar lagda. Det har varit på väg men har inte dykt upp, säger Taha Alexandersson, ställföreträdande krisberedskapschef vid Socialstyrelsen.

Även när det gäller andningsskydd, FFP2 och framför allt FFP3, som är de mest efterfrågade, är tillgången kritiskt påverkad.

– De är inte slut, de fördelas fortfarande, men det är baserat på en kritisk påverkan, det vill säga 24 till 48-timmarsbehovet.

Socialstyrelsen har dock stora förhoppningar om större leveranser av andningsskydd i närtid, säger Taha Alexandersson.

Annan skyddsutrustning finns bättre tillgänglighet på.

– Vi kan möta upp alla behov som handlar om handsprit. Även handskar kan vi säkerställa och dela ut.

Hon påpekar samtidigt att det är skillnad på vilka funktioner skyddsutrustning respektive vårdhygienrutiner kan fylla och vad som ska användas vid vilket tillfälle.

– Skyddsutrustning och andningsskydd är till för att personal inte ska bli smittad av smittade patienter med bekräftad eller misstänkt covid-19. Och tvärtom, vårdhygieniska rutiner är till för att skydda våra sköra och de som är i riskgrupperna.

Lediga IVA-platser

Arbetet med att skapa disponibla intensivvårdsplatser i landet fortsätter också.

– Dagens siffra är 1 125.

Av dessa var 533 belagda på tisdagen, jämfört med 543 på måndagen och 545 på söndagen.

– Vi kommer inte att dra några konklusioner om att det här kommer att stanna av. Vi ser trender men behöver mer data om vad de här siffrorna betyder för hur personerna faktiskt mår. I det ingår bland annat behovet av rehabilitering och andra typer av åtgärder när en person skrivs ut från IVA, säger Taha Alexandersson.