Arbetsmiljö

Vad vill SD göra med skyddsombuden?

Magnus Persson (SD, riksdagsledamot och partiets arbetsmiljöpolitiska talesperson och ledamot i riksdagens arbetsmarknadsutskott.
Magnus Persson (SD, riksdagsledamot och partiets arbetsmiljöpolitiska talesperson och ledamot i riksdagens arbetsmarknadsutskott.

Sverigedemokraterna föreslår under rubriken ”Skyddsombud” i sin skuggbudget oberoende arbetsmiljörådgivare som ska vara underställda Arbetsmiljöverket. Hallå där Magnus Persson, SD:s arbetsmiljöpolitiska talesperson och ledamot i riksdagens arbetsmarknadsutskott.

Publicerad

Varför har SD en sådan punkt i sitt förslag till budget i riksdagsmotionen 2019/20: 2682?

– Det handlar om de regionala skyddsombuden. De utses i dag av facket. Regeringen skjuter till en summa, 112 miljoner. Vi vill att de regionala skyddsombuden ska ligga direkt under Arbetsmiljöverket, som då får behålla de 112 miljonerna och vi skjuter till 50 miljoner extra i vår budget.

Vad är det för problem med dagens ordning?

De regionala skyddsombuden ska jobba för alla anställda och vara opolitiska. I dag utses de av facket som ofta har en politisk koppling till Socialdemokraterna.

Men deras uppgift handlar ju om att ha koll på arbetsmiljön?

– Det stämmer, men det finns ett LO-beslut från 2016 som säger att man ska ha facklig-politisk samverkan med Socialdemokraterna. Vilket vi ser som ett problem. Riksrevisionen har också påtalat bristerna av styrning och uppföljning av verksamheten med regionala skyddsombud och menar att användningen av de statliga medlen bör kontrolleras.

Arbetsmiljöverket skulle alltså med ert förslag både stå för tillsynen med hjälp av arbetsmiljöinspektörer och rådgivning med hjälp av arbetsmiljörådgivare. Kan inte det leda till krockar?

– Det skulle inte vara något problem. Tvärtom skulle arbetsmiljöarbetet bli mer effektivt. Arbetsmiljörådgivaren kunde gå direkt till inspektören med arbetsmiljöproblemen, en direktkoppling.

Det har förekommit uppgifter i media om att ni vill avskaffa de skyddsombud som verkar på arbetsplatserna?

– Nej så är det inte. Vi vill att fler ska kunna bli skyddsombud, oavsett partitillhörighet. Vi vill att det ska bli lättare att utse skyddsombud utan facklig koppling. Enligt regeringens budgetproposition är bara 59 procent av arbetarna fackligt anslutna, 72 procent av tjänstemännen.

Skulle det inte bli svårare att vara skyddsombud utan fackligt stöd?

– Om den person som alla anställda anser är bäst för jobbet utses till skyddsombud så har han eller hon allas stöd. Jag har varit byggnadsarbetare i 26 år och fått lämna mitt uppdrag i facket både som facklig förtroendeman och som skyddsombud på grund av mina politiska ställningstaganden. Vi vill ha bort den politiska kopplingen.

Motion 2019/20:2682

I riksdagsmotionen som är undertecknad av Jimmie Åkesson med flera står det under rubriken "Skyddsombud", punkt 11.5 så här:

"De regionala skyddsombuden utses och anställs av fackförbunden. Finansieringen sker till stor del genom skattemedel som betalas ut via Arbetsmiljöverket. Fackförbundens nära band till Socialdemokraterna har politiserat fackföreningsrörelsen till en sådan nivå att fackförbunden inte längre i första hand fokuserar på att försvara och framföra medlemmarnas intressen, utan driver istället Socialdemokratins frågor i en facklig kontext. Den som har en annan politisk uppfattning hindras aktivt av facket från att erhålla förtroendeposter trots att de har kunskap och engagemang samt medarbetarnas förtroende.

Sverigedemokraterna vill se ett annat system för att främja arbetsmiljöarbetet och vill se oberoende arbetsmiljörådgivare, helt fristående från arbetstagarorganisationerna, istället underställda Arbetsmiljöverket. Tid och resurser skulle härigenom läggas på arbetsmiljöarbetet istället för på en politisk agenda."

Källa: Riksdagen