Arbetsmiljö

Prisat skyddsombud: Så fick hon gehör

Lottie Cronestrand, huvudskyddsombud för Bonnier Broadcasting, fick gehör hos arbetsgivaren efter att hon ha gjort egen enkätundersökning sömn. Nu genomför hon gruppsamtal om stressen bland kollegorna.

Lottie Cronestrand är utrikesreporter på TV4 och även huvudskyddsombud för Bonnier Broadcasting. Nu tilldelas hon Arbetsmiljöstipendiet 2018 för insatser som förbättrat kollegornas scheman, sömn och möjligheter till återhämtning.

Publicerad

Arbetsmiljöstipendiet delas årligen ut av Prevent till personer i privata företag som arbetat för att utveckla och förbättra arbetsmiljön. Lottie Cronestrand ägnar en arbetsdag i veckan åt uppdraget som huvudskyddsombud.

Hon upptäckte att medarbetarenkäter som gjordes på TV4 hade glömt skiftarbetarna.

− Jag gjorde en egen enkät som handlade om sömn. Den visade att det fanns stora problem hos de som jobbar skift. Det visade också att olika faktorer som kön, ålder, yrkesroll och hur familjen ser ut påverkar vad som sliter mest och hur man bäst återhämtar sig, säger Lottie Cronestrand, i ett pressmeddelande från Prevent.

Resultatet från hennes enkät ledde till att skiftarbetare fick större möjlighet att påverka sina arbetspass. Det ledde till färre sjukskrivningar. När nya chefer ville avskaffa möjligheten att påverka schemaläggningen visade ännu en av Lottie Cronestrands enkäter att så många som 94 procent ville ha kvar inflytandet.

Lottie Cronestrand har nu fokus på samtal i olika medarbetargrupper för att kunna identifiera skadlig stress på arbetsplatsen och hur man kan få bukt med den. Stressen kan uppstå genom minskade resurser, lite sömn, tajta deadlines och hot i sociala medier.

Stipendiet har firats på TV4 och hon har fått mycket positiv återkoppling från både chefer och medarbetare. Men Lottie Cronestrand känner sig inte nöjd, uppger hon:

− Den här frågan stannar aldrig, det gäller att hela tiden ha örat mot marken. Då kan man fånga upp saker som bubblar innan de blir till kostsamma och olustiga problem.