”Att vara skyddsombud är bästa chefsskolan”

2018-09-07 00:00 Marika Sivertsson  

ELDSJÄLEN. Pastoratet ska spara och alla anställda påverkas. Då är det bra att ha en chef som har varit skyddsombud: – Det var världens bästa chefsskola, konstaterar Anders Lennartsson, församlingsherde i Nicolai församling i Örebro.

Svenska kyrkan behöver spara. Örebro pastorat ska spara 22 miljoner kronor de tre kommande åren, vilket troligen kommer att medföra uppsägningar. Anders Lennartsson är församlingsherde, tidigare skyddsombud, och beredd att möta den oro som finns över arbetsmiljö och anställningar.

Han har varit med förr. Elddopet gick han igenom som helt nytt regionalt skyddsombud i Glanshammar. Visst hade Anders Lennartsson hört talas om att det fanns problem i Svenska kyrkan, då vid millenniets inledning. Men de krafter som släpptes loss vid skilsmässan mellan kyrka och stat hade han inte räknat med.

– Totalansvaret för alla anställda övergick till församlingarna, och i den processen var det många som av olika anledningar passade på att göra sig av med chefer och andra. De åren vill jag inte ha tillbaka.

Anders Lennartsson erinrar sig en Italien­semester under den perioden.

– Det finns massor av bilder på mig i Italien, men nästan inte en enda där jag inte talar i mobilen.

Den egna församlingen var väl fungerande, vilket nog var en förutsättning för att han skulle orka. Som regionalt skyddsombud tog han itu med konflikter på omkring 70 andra arbetsplatser. När han kom in i bilden var allt som regel sedan länge för sent, och hans uppgift blev att avsluta på ett så skonsamt sätt som möjligt. Det var oerhört slitsamt, men han höll ändå ut. Det är han glad för i dag.

– Man får tillgång till verktyg och kunskaper när man är skyddsombud. Det är världens bästa chefsskola. Jag har haft stor nytta av att känna till regelverket, och veta vilka rättigheter och skyldigheter som finns. Och jag kunde lära mig av problemen jag mötte, se mönstren.

Svenska kyrkan har väl kända svårigheter med den psykosociala arbetsmiljön. Anders Lennartssons erfarenhet är att det är en ledarskapsfråga. Dels finns en snällhetskultur, människor vågar inte vara raka, dels är det vanligt med en sammanblandning av den politiska nivån och ledningsnivån. Det finns förtroendevalda som lägger sig i ledningsuppgifter, och det finns anställda som går till förtroendevalda när de anser att chefen handlar fel. Ibland går även chefen till förtroendevalda för att få stöd för åsikter.

Forskare vid arbets- och miljömedicin i Linköping har konstaterat att organisationer med politisk styrning har extra utsatt arbetsmiljö, eftersom det finns två parallella ledningssystem. I kyrkans fall finns även Gud att relatera till.

– Vi jobbar mycket med vår egen tro, och vår egen person. Som anställd är det lätt hänt att känna att man är sin egen chef, att man uppfattar arbetsledning snarast som en kränkning eftersom man anser sig ha rätt att följa sin tro, berättar Anders Lennartsson.

Han ser tydlighet i rollerna som en av de viktigaste förebyggande åtgärderna. Hans egen arbetsplats omorganiserades för några år sedan, åtta relativt självstyrande församlingar samlades i ett pastorat. Det var en orolig tid, men han anser att Örebro kom ur den som en annan och mer stabil organisation.

– När vi gjorde om organisationen blev delegationsordningen tydligare. Vi blev tvungna att prata om vem som hade vilka uppgifter, vilka rättigheter och skyldigheter som varje tjänst medförde. Då blev det tydligare även för förtroendevalda och lättare för alla att skilja på uppgifterna.

I Örebro har en struktur skapats för att hålla arbetsmiljöarbetet levande. Det finns en arbetsmiljökommitté i pastoratet där alla berörda fackförbund ingår tillsammans med arbetsgivarrepresentanter, bland andra Anders Lennartsson. Skyddsombuden har bildat en grupp som har regelbundna möten. Meningen är att göra arbetsmiljöarbetet till en naturlig del i vardagen.

Anders Lennartsson är också inspirerad av böcker i neuroledarskap. Han och flera andra chefer i pastoratet har sedan två år tillbaka ökat frekvensen i utvecklingssamtalen. Ett om året förslår inte, han ser till att få 20–30 minuter var tredje vecka med alla de fjorton han arbetsleder av medarbetarna i sin församling.

– Det handlar om att komma åt embryona till psykisk ohälsa och konflikter. Om vi kan tala med varandra om små problem och ta dem på en gång är mycket vunnet. Det går om det finns en närvarande arbetsledare och bra kommunikation med skyddsombudet på plats, konstaterar han.

Anders Lennartsson

Ålder: 57 år.

Yrke: Församlingsherde.

Bor: Örebro på Norr.

Familj: Eva-Marie, 57 år, fru, Rebecca, 28 år, med bonusbarnen Alice och Katarina, 26.

Motto: Det går alltid.

Blir väldigt glad av: God mat och vänner.

En ledig dag...

...gör Anders Lennartsson kanske något av följande:

• Läser!

• Komponerar psalmer tillsammans med kollegan Jenny Nordström. De finns på Spotify och spelar regelbundet i andra ­församlingar. Fast framgångarna är störst hemmavid.

• Utbildar ledare på Friskis & Svettis i krishantering (ideellt) eller tränar själv.

• Spelar padel, uppskattar att det är socialt och lätt­spelat och har blivit helt biten.

• Ägnar sig åt andlig utveckling i Frimurarorden.

• Ägnar sig åt humoristiska varianter av ordensritualer i SHT-orden, ett ordenssällskap som ska ”främja den sanna ynglingaglädjen” och som har sitt ursprung i 1800-talets studentliv i Uppsala.

Marika Sivertsson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Kampen

Arbetsmiljö