Arbetsmiljö

Svårt med medarbetarsamtal efter tunga i örat

”Min plötsliga sorti från dansgolvet gav upphov till frågor och jag svarade.”
”Min plötsliga sorti från dansgolvet gav upphov till frågor och jag svarade.”

LEDAREN. Ovälkomna besök i hytten av överordnade, konversationer som anspelar på sex, porrfilm som sätts på varje gång hon går in i hytten där lediga brukar hänga...

Publicerad

...  och anmälningar som blir en attack och ett ifrågasättande av anmälaren i stället för utredning av händelsen. Det här är en del av de vittnesmål från kvinnliga medarbetare till sjöss som kom fram under Lätta ankar, ett upprop i samband med Metoo hösten 2017.  

Den första domen om sexuellt ofredande på sjön kom i februari 2019. Det hade definitivt kunnat vara fler. Domen överklagades av den dömde överstyrmannen hela vägen till Högsta domstolen som inte gav honom prövningstillstånd. Jag besparar er exempel på hur överstyrmannen tilltalade sin kollega – det är inte värt att upprepas. Överstyrmannen dömdes att betala 54 000 kronor i dagsböter och 10 000 kronor i skadestånd. Sjöfartsverket som också blandades in fick kritik av Justitieombudsmannen, JO, efter att på uppmaning av arbetsgivaren felaktigt ha raderat ett mejl om att händelsen skulle ha varit utagerad. Den nyutexaminerade kvinnliga sjökaptenen avbröt sin karriär till sjöss. 

Sedan sjöfartens Lätta ankar har det hänt en hel del och nu tar branschen nya tag. Nästa år lanseras en kalender med påklädda kvinnliga kollegor. Fler branscher gör samma sak. Läs mer på sidorna 38 och 39 i senaste pappersutgåvan av Arbetarskydd, snart i vårt arkiv  eller här på webben.

Jag tror att det har blivit bättre på många arbetsplatser efter Metoo. Jag har hört hr-ansvariga säga att det har blivit lättare att lyfta frågor av sexuell och kränkande karaktär på ledningsnivå – som att dessa övergrepp helt plötsligt är sådant som händer och sådant som man borde göra något åt – fast alla redan visste. Själv minns jag en personalfest på en myndighet mot slutet av 90-talet. En ovälkommen tunga var helt plötsligt i mitt öra – långt från de grova kränkningar som drabbat kvinnor på sjön – men chockad lämnade jag dansgolvet. Jag anmälde inte men alla visste. Min plötsliga sorti från dansgolvet gav upphov till frågor och jag svarade. Mitt öra var inte det enda som fått ovälkommet besök av den tungan. 

På myndigheten såg jag inga kalendrar med lättklädda kvinnor men det fanns förstås en tydlig maktstruktur och uppenbarligen en del unkna värderingar om vad en manlig chef kan göra med en ung kvinnlig medarbetare. Även jag slutade – en sådan chef kan man inte ha medarbetarsamtal med. 

Dessutom:

44…  

… procent av 2 179 tillfrågade akademiker och tjänstemän uppger att det inte finns fungerande rutiner kring rapporteringen av missförhållanden på arbetsplatsen, 18 procent säger att de avstått från att rapportera. Det visar en undersökning från fackförbundet Akavia som genomfördes i våras.