Arbetsmiljö

Sexuella trakasserier utbrett problem i tv-branschen

Rapporter om missförhållanden med övergrepp och trakasserier i tv-branschen har satt produktionsbolagen under lupp. Foto: ACE STOCK LIMITED / Alamy

Rapporter om missförhållanden med övergrepp och trakasserier i tv-branschen har satt produktionsbolagen under lupp. Nu vittnar tv-arbetare om ännu mer djupgående problem där gratisarbete, strikta hierarkier och prispress skapat en ohållbar arbetsmiljö, skriver Dagens Nyheter.

Publicerad

I kölvattnet av #meetoo-rörelsen har arbetsförhållandena inom den svenska tv-branschen uppmärksammats. Det gäller särskilt situationen på några av de produktionsbolag som tar fram några av tv-kanalernas populäraste program.

Dagens Nyheter, DN, publicerar i dag ett reportage efter att ha varit i kontakt med ett trettiotal personer som arbetar eller har arbetat på några av landets största produktionsbolag. Flera av de intervjuade vittnar om sexuella trakasserier och övergrepp som pågått utan att ledning och ägare vidtagit kraftfulla åtgärder, skriver tidningen.

Förutom övergrepp berättar flera av intervjupersonerna om en arbetsmiljö som präglas av påhopp, mobbning och kränkningar.

Läs också:

De intervjuade vittnar om tuffa arbetsvillkor med långa arbetsdagar utan övertidsersättning eller övertidstillägg. Ofta regleras villkoren i ett kontrakt, men dessa följs inte alltid, skriver DN.

– Det skapar en rädsla för att bli av med kommande uppdrag. Det gör också att man kanske inte vågar reagera när man blir utsatt för sexuella trakasserier och övergrepp i samma mån som om man haft en trygg anställning, säger författare och journalisten Kent Werne, till tidningen.

2016 skrev han rapporten "outsourcad journalistik" på uppdrag av Journalistförbundet och det fram kom att att åtta av tio anställda på de 20 största produktionsbolagen i landet har tillfälliga anställningar eller arbetar som frilansar.