Chefen ska utreda sexuella trakasserierna

2013-06-16 23:00 Lena Gunnars  
Sexuella trakasserier kan vara när en person känner sig kränkt av fysisk beröring, blickar eller kommentarer. Foto: Alamy

Det senaste året har tre av AD:s domar handlat om sexuella trakasserier på jobbet.<br>– När trakasserierna blir kända har arbetsgivaren en utredningsskyldighet, säger Anna Delasol, utredare på diskrimineringsombudsmannen.

Alla arbetsgivare måste ha en policy och en beredskapsplan mot alla trakasserier, även sexuella trakasserier. I den ska det finnas rutiner för vad som ska göras om sådana problem uppkommer på arbetsplatsen.

För att komma tillrätta med problemen krävs ett systematiskt, förebyggande arbete. Det viktiga är att reda ut vad som gäller på arbetsplatsen, hur man är mot varandra och hur alla kan respektera varandra på bästa sätt.

– Det är mycket lättare om vi vågar prata om problemen innan de blir för infekterade. När människor samlas är det inte konstigt om det blir friktioner av olika slag.

Den som blir utsatt för sexuella trakasserier kan känna en skuld och undra varför det händer och om hon eller han har inbjudit till detta, säger Anna Delasol.

Läs också:

Läs mer: ”Så många gånger har jag tänkt att det är vidrigt”

Den som blir utsatt för trakasserier ska enligt förarbetena till diskrimineringslagen berätta för den som trakasserar att beteendet inte är acceptabelt, så vida det inte är uppenbart att handlingen kränker någons värdighet. Men många upplever att just upplysningsplikten är jobbig.

– Man behöver inte säga det muntligt, det kan till exempel göras via sms eller mejl eller påtalas på något annat sätt, säger Anna Delasol.

DO har en telefonjour dit arbetsgivare kan ringa för att få råd. De flesta har generella frågor om aktiva åtgärder.

– Vi genomför utbildningar om arbetsgivarnas ansvar för aktiva åtgärder. Där behandlar vi bland annat området sexuella trakasserier, säger Anna Delasol.

Som regel behöver något göras jämt emot både den utsatta och den som utsätter. En del har till exempel bristande social kompetens och behöver få hjälp med att lära sig hur man interagerar med varandra.

– Sexuella trakasserier kan vara ett uttryck för maktutövande, att förminska människor. Utredningen som arbetsgivaren måste göra ska visa vilka åtgärder som kan göras för att få stopp på trakasserierna. Det kan handla om disciplinära åtgärder. Ibland krävs insatser i hela arbetsgruppen, säger Anna Delasol.

Arbetsgivaren måste ha en beredskapsplan

  • Alla former av trakasserier kränker en persons värdighet. Sexuella trakasserier kan vara båda fysiska och psykiska. Det kan röra sig om ord, gester och mimik, sexualiserade skämt, jargonger och blickar.
  • Arbetsgivaren måste ha en beredskapsplan som innehåller en definition av trakasserier och planen ska klargöra hur arbetsgivaren ska agera om trakasserier inträffar.
  • Arbetsgivaren ska utbilda chefer och personal i arbetsledande befattningar om regelverket kring trakasserier.

Källa: DO

Rättsfall

  • Nattligt besök hos flygvärdinna

Rätt: En pilot smög in i en flygvärdinnas rum under en tjänstgöring i Thailand. Kvinnan upptäckte piloten när han låg naken i hennes säng. Hon ska inte ha märkt att piloten kom in i hennes rum via balkongdörren utan upptäckte det först när hon vaknade.

Parter: Svensk Pilotförening stämde Svenska Flygbranschen och Tuifly Nordic AB.

AD: Flygbolaget hade rätt att avskeda piloten eftersom han inte levt upp till det som krävts av honom. Han har allvarligt skadat förhållandet mellan honom och bolaget.

  • Trakasserade kvinnliga kolleger

Rätt: Mannen hade trakasserat flera kvinnliga kolleger sexuellt. Eftersom kvinnorna inte ville jobba ensamma med mannen försvårades schemaläggningen.

Parter: Mångkulturell hemtjänst överklagade en tingsrättsdom.

AD: Ändrade tingsrättens dom. AD menade att mannen allvarligt skadat arbetsförhållandena för flera kvinnliga kolleger och gjort det svårt för arbetsgivaren med schemaläggningen. Därför var det rätt att avskeda mannen.

  • Anklagad för sexuell beröring

Fel: Ett manligt vårdbiträde anklagades för att ha utfört sexuella handlingar mot en brukare och avskedades av Stockholms kommun.

Parter: Kommunal stämde Stockholms kommun.

AD: Kommunen borde ha hört vårdbiträdet innan beslutet om avskedande togs. Eftersom kommunen inte har kunnat visa att vårdbiträdet rörde vid brukaren på ett otillbörligt vis finns ingen grund ens för uppsägning.

Lena Gunnars

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Kampen

Arbetsmiljö