Arbetsmiljö

Rädda lärare vågar inte anmäla elever

Det finns stora problem med hot och våld på Nytorpsskolan i Hammarkullen, i Göteborg, enligt skyddsombuden. Allvarliga incidenter med hot och våld inträffade under starten av höstterminen – och har fortsatt.

Publicerad

”Till bilden hör att flera av de våldsbenägna eleverna har kopplingar till individer utanför skolan med stort våldskapital – och eller familjer med stort våldskapital. Det gör att man drar sig för att anmäla eftersom man då kan råka illa ut”, skriver skyddsombuden.

Skyddsombuden kräver att personal med adekvat utbildning anställs som kan säkerställa tryggheten på grundskolan som har elever i årskurs fyra till nio. De kräver också bättre vuxenstöd och att elever med utåtagerande beteende placeras någon annan stans.

Skolans rektor svarar att man följer skollagens krav och att man gjort sådant som gett effekt.

Skolan kommer också att genomföra en anonym enkätundersökning bland de anställda för att få en bättre bild av situationen.

Missa inga nyheter - beställ Arbetarskydds kostnadsfria nyhetsbrev