Arbetsmiljö

Södersjukhuset stäms för diskriminering av transperson

Köksbiträdet på Södersjukhuset kände sig inte längre bekväm med att byta om bland män och en tid efter att hon hade kommit ut som kvinna, kom hon överens med sin chef om att börja använda omklädningsrummet för kvinnor, enligt stämningsansökan. Men efter bara någon dag fick hon veta att hon inte längre fick använda det. Foto: Jessica Gow/TT

En anställd på Södersjukhuset fick inte använda omklädningsrummet för kvinnorna, trots sin kvinnliga könsidentitet. Istället skulle hon byta om på en toalett. Nu stämmer facket arbetsgivaren i det unika fallet.

Publicerad

Elektrikerförbundets stämning på Södersjukhuset AB för diskriminering nådde Arbetsdomstolen förra veckan.

En person jobbade som köksbiträde på Södersjukhuset i Stockholm från augusti 2016 till september 2017. Den anställda med det biologiska könet man, hade utvecklat en könsidentitet som kvinna. Hon berättade om detta för sin chef när hon anställdes. För sina kolleger kom hon ut som kvinna efter en tid som anställd. I samband med det påbörjade hon en medicinsk behandling och har efter det gjort en juridisk ändring för att få sitt personnummer fastställt till kvinna.

Köksbiträdet kände sig inte längre bekväm med att byta om bland män och en tid efter att hon hade kommit ut som kvinna, kom hon överens med sin chef om att börja använda omklädningsrummet för kvinnor, framgår det i stämningsansökan. Men efter bara någon dag fick hon veta att hon inte längre fick använda det. Istället skulle hon använda ett kontorsrum, och senare blev hon hänvisad till att byta om på en toalett och låsa in sina saker i männens omklädningsrum.

Nu har kvinnans fackförbund, Elektrikerförbundet, stämt Södersjukhuset för diskriminering i Arbetsdomstolen efter tvisteförhandlingar med arbetsgivaren.

– Anledning till att vi har drivit den här tvisten är att hon upplevde det här som väldigt jobbigt, säger förbundsjuristen Ellinor Gudmundsson på LO-TCO Rättsskydd, som är ombud i målet.

Kvinnan fick inte veta varför hon inte längre fick använda kvinnornas omklädningsrum, enligt Ellinor Gudmundsson.

– När hon berättade för kollegerna om sin transsexualitet upplevde hon inte alls att de skulle ha reagerat negativt på det, säger Ellinor Gudmundsson.

Arbetsgivaren, alltså Södersjukhuset, har ännu inte inkommit med svaromål i tvisten till Arbetsdomstolen.

Förbundet anser att Södersjukhusets agerande är diskriminering och att kvinnan har behandlats sämre än andra kvinnliga arbetstagare som inte har ändrat könstillhörighet eller avsett ändra könstillhörighet i en jämförbar situation. Missgynnandet har samband med kön, alltså hennes könstillhörighet eller alternativt hennes könsöverskridande identitet eller uttryck. Förbundet kräver att Södersjukhuset AB ska betala 50 000 kronor i diskrimineringsersättning till kvinnan.

– Det är inte en vågad gissning att personer med antingen könsöverskridande identitet eller uttryck eller som gör könskorrigering utsätts för medveten eller omedveten diskriminering, säger Ellinor Gudmundsson.

Hon påpekar att diskrimineringslagen är tillämplig, även om avsikten inte har varit att diskriminera. Att den här typen av diskriminering prövas ur ett arbetsrättsligt perspektiv är ovanligt.

– Mig veterligen är det första gången Arbetsdomstolen prövar ett sådant här fall, säger Ellinor Gudmundsson.