Arbetsmiljö

Skarp kritik mot ny regelstruktur

Amelie Berg, som arbetar med arbetsmiljöfrågor på Svenskt Näringsliv, saknar konsekvensanalys i förändringsarbetet. Foto: Ernst Henry Photography
Amelie Berg, som arbetar med arbetsmiljöfrågor på Svenskt Näringsliv, saknar konsekvensanalys i förändringsarbetet. Foto: Ernst Henry Photography
Lena Persson, central ombudsman på fack­förbundet Livs, har skrivit ett skarpt remissvar om förändringsarbetet kring föreskriften om arbete i kylda livs­medels­lokaler. Foto: Livs
Lena Persson, central ombudsman på fack­förbundet Livs, har skrivit ett skarpt remissvar om förändringsarbetet kring föreskriften om arbete i kylda livs­medels­lokaler. Foto: Livs

Oenighet. Arbetsmiljöverkets arbete med att införa den nya regelstrukturen går vidare. Parallellt bearbetas de nuvarande föreskrifterna – för att de ska passa in i den. Men arbetsmarknadens parter är kritiska till hur arbetet har bedrivits från verket.

Publicerad

Arbetsmiljöverket är mitt inne i ett arbete med att göra föreskrifterna tydligare så att de kan passa in i den nya regelstrukturen.

Verket räknar med att alla föreskrifterna ska vara klara att skickas till myndighetens generaldirektör för beslut i slutet av nästa år. Före dess ska de gå på en gemensam intern och extern remiss i slutet av 2019.

Men Arbetsmiljöverket får kritik från flera håll för hur processen har skötts, bland annat från Svenskt Näringsliv och LO.

För två år sedan bjöds parterna in till ett möte hos Arbetsmiljöverket då arbetet presenterades. Efter det skickade Svenskt Näringsliv in sina synpunkter.

– Vi hade höga förväntningar och tyckte att det här kunde bli jättebra. Nu är vi jättebesvikna. Det har inte alls blivit så som vi har hoppats, säger Amelie Berg, som arbetar med arbetsmiljöfrågor på Svenskt Näringsliv.

Hon är bland annat kritisk till att Arbets­miljö­verket inte har gjort någon konsekvensanalys som tar upp kostnaderna det medför om förändringarna kring föreskrifternas innehåll blir verklighet.

– Prevent har till exempel tagit fram utbildningsmaterial som är baserat på de nu gällande föreskrifterna. I de olika branscherna och medlemsföretagen har man också baserat sin utbildning och sitt material utifrån dem. Nu måste allt utbildningsmaterial göras om, säger Amelie Berg.

Svenskt Näringsliv menar också att Arbetsmiljöverket utgått från ett inspektions- och riskperspektiv i stället för från ett verksamhets- eller arbetsplatsperspektiv, som parterna vill ha.

– Våra medlemsföretag vill veta vad de ska tänka på för att till exempel minimera risker. Men Arbetsmiljöverket har inte ens tagit sig tid att förstå vad vi menar. För oss har detta med att utgå från verksamheten varit hela grunden för att vi ska kunna hamna rätt med att förtydliga regelverket.

Amelie Berg konstaterar att syftet med hela arbetet var att underlätta för dem som ska följa och tillämpa reglerna i föreskrifterna.

– Med det perspektiv som Arbetsmiljöverket nu har antagit blir det inte ett dugg tydligare. Vi har gemensamt med facken flera gånger fört fram hur vi anser att Arbetsmiljöverket misskött hela den här processen. Vi upplever att vi inte har blivit lyssnade på. Det känns som att verket inte riktigt har landat i vad det vill ha ut av oss parter.

Även LO har riktat kritik, bland annat mot hur samråden med Arbetsmiljöverket fungerat.

– Men vi har träffat Arbetsmiljöverket och fått framföra våra tankar kring detta, så nu hoppas vi att samarbetet framgent ska kantas av bättre samförstånd kring de frågor som är viktiga för våra medlemmar och hur regelverket påverkar dem, säger Jon Andersson, pressekreterare på LO.

Arbetsmiljöverket arbetar även med att göra de enskilda föreskrifterna tydligare, så att de kan passa in i den nya regelstrukturen. Häftena ska bli färre och sorteras in i den nya regelstrukturen. Det ska på så sätt bli enklare att hitta de regler som man berörs av. Befintliga paragrafer och föreskriftshäften ska placeras i den nya strukturen. Reglerna ska bli lättare att förstå. Överlappningar och dubbelregleringar ska minska i mängd.

Lena Persson, central ombudsman på fackförbundet Livs, har skrivit ett skarpt remissvar där hon radar upp förbundets kritik av förändringsarbetet kring föreskriften om arbete i kylda livsmedelslokaler.

– Tidigare var det en helt annan ordning, där Arbetsmiljöverket informerade om att det vill göra en förändring i en afs, säger Lena Persson.

Den här gången var hon nära att missa att före­skriften skulle tas bort – för att slås samman med föreskrifterna om arbetsplatsens utformning, arbete i stark värme och före­skrifterna om skyltar och signaler. Enligt Lena Persson är afsen ryggraden i arbetsmiljöarbetet för arbete i kylda lokaler.

Hon minns att Arbetsmiljöverket redan 2010 ville ta bort föreskriften i sin nuvarande form.

– Redan då ansåg verket att den inte fyllde någon funktion, Men vi ser den som en av våra parad-afsar. Utan den får vi stora problem, speciellt i chark- och slaktindustrin.

Lena Persson menar att mycket av föreskriftens värde finns i de allmänna råden, som enligt henne är så tydliga att de inte kan misstolkas av någon part. De ska nu ersättas.

– Det är ju de allmänna råden kopplade till de aktuella paragraferna som gör att allt blir så solklart. Det blir inga konflikter. Råden är så tydliga gällande komplexiteten med att jobba i kyla.

Med de föreslagna förändringarna försvinner tydligheten, anser Lena Persson.

– Förnyelse är det verkligen inte. Förenkling är det definitivt. Men för vem? frågar hon sig.