Arbetsmiljö

”Arbetsmiljöarbetet kommer att prioriteras”

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) och generaldirektören för Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Nader Ahmadi under en pressträff om coronapandemins effekter på arbetsmiljön. Arbetsmarknadsministern berättade om det nya regeringsuppdrag till Arbetsmiljöverket. Foto: Jessica Gow / TT
Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) och generaldirektören för Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Nader Ahmadi under en pressträff om coronapandemins effekter på arbetsmiljön. Arbetsmarknadsministern berättade om det nya regeringsuppdrag till Arbetsmiljöverket. Foto: Jessica Gow / TT
Regeringen ger nu Arbetsmiljöverket i uppdrag att sprida information om vikten av ett systematiskt arbetsmiljöarbete och särskilt om risker i den organisatoriska och sociala arbetsmiljönunder pandemin. Ställföreträdande generaldirektören för Arbetsmiljöverket Håkan Olsson ,arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) och generaldirektören för Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Nader Ahmadi, medverkade på pressträffen. Foto: Foto Jessica Gow / TT
Regeringen ger nu Arbetsmiljöverket i uppdrag att sprida information om vikten av ett systematiskt arbetsmiljöarbete och särskilt om risker i den organisatoriska och sociala arbetsmiljönunder pandemin. Ställföreträdande generaldirektören för Arbetsmiljöverket Håkan Olsson ,arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) och generaldirektören för Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Nader Ahmadi, medverkade på pressträffen. Foto: Foto Jessica Gow / TT

CORONAVIRUS. Arbetsgivare har ansvaret för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. I pandemins spår ser regeringen ett ökat behov att påminna om detta – Arbetsmiljöverket får uppdraget.

Publicerad

Covid-19 för med sig fler arbetsmiljörisker än själva risken för att smittas och arbetslivet kommer på många sätt att förändras för alltid. Det konstaterade arbetsmarknadsminister Eva Nordmark när hon idag presenterade nya satsningar från regeringen för bättre arbetsmiljö i pandemins spår.

– Idag samlas vi vid zoom- och teamsmöten. Många arbetar hemifrån och har fått nya rutiner. Andra, då tänker jag på de inom vård- och omsorg har haft väldigt långa arbetsdagar och verkligen kämpat för att rädda liv och stoppat smittspridningen, sa Eva Nordmark.

Eva Nordmark påpekar att många vittnar om fördelar med att jobba hemma men att det också finns risker. De handlar om svårigheter att skilja på arbete och fritid, isolering och ergonomi. Andra risker för arbetstagare i pandemins spår handlar om hög arbetsbelastning, ökad oro och risk för att smitta. Arbetsmarknadsministern konstaterade att det kan var svårt att vara chef på distans men påminde om att det även vid distansarbete är arbetsgivaren som har ansvaret arbetsmiljön. Hon påminde också om det systematiska arbetsmiljöarbetet och om skyddsombudens roll.

– Jag vill verkligen understryka vikten av fungerande samverkan med skyddsombuden lokalt.

Eva Nordmark lovade att hålla fokus på arbetsmiljön framöver.

– Det finns många utmaningar och det betyder att arbetsmiljöarbetet kommer att prioriteras.

Regeringen ger nu Arbetsmiljöverket i uppdrag att sprida information om vikten av ett systematiskt arbetsmiljöarbete och särskilt om risker i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Uppdraget ges för att höja arbetsgivarnas kunskaper om risker i arbetsmiljön som följt efter utbrottet av covid-19. ”Informationsinsatserna ska särskilt fokusera på risker i arbetsmiljön för vård- och omsorgspersonal och för arbetstagare som arbetar på distans, till exempel när arbete sker i hemmet.”, skriver regeringen i sin presentation av satsningen.

Det uppdrag som Arbetsmiljöverket redan har för att se till att det inte råder brist på personlig skyddsutrustning för vissa yrkesgrupper förlängs. Enligt regeringen har Arbetsmiljöverket beviljat tillfälligt tillstånd för cirka 220 miljoner produkter. Uppdraget förlängs till den 30 juni 2021.

Håkan Olsson, ställföreträdande generaldirektör på Arbetsmiljöverket var nöjd med uppdragen. Han välkomnade särskilt att regeringen vill att verket ska öka kunskapen om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

– Det finns en risk att det här hamnar lite i skymundan, så det är väldig bra att det nu blir fokus på de här frågorna.

Även Myndigheten för arbetsmiljökunskap var på plats vid presentationen. Generaldirektör Nader Ahmadi berättade om att myndigheten har gett forskare vid Uppsala universitet i uppdrag att göra en sammanställning av internationell forskning kring hur arbetsplatser har hanterat pandemin. Syftet är att kunna lära av goda exempel. En enkätundersökning för att belysa vad som fungerat väl i Sverige är också på gång. Resultat från den hoppas Nader Ahmadi kunna presentera under det första kvartalet nästa år.

Missa inga nyheter - beställ Arbetarskydds kostnadsfria nyhetsbrev