Arbetsmiljö

Akademiska sjukhuset hotas med tre miljoner i vite

Den avlidne var vårdanställd och arbetade på Akademiska sjukhuset. Foto: Fredrik Sandberg / TT

Akademiska sjukhuset i Uppsala hotas med ett vite på tre miljoner kronor om inte cancerframkallande formalin hanteras på ett säkrare sätt så att personalen slipper exponeras för detta.

Publicerad

Formalin används då olika prover från obducerade ska förvaras eftersom det är konserverande och desinficerande. På patologen används cirka 35 ton formalin varje år.

Formalin klassas som en så kallad CMR-produkt, det vill säga cancerogen, mutagen och reproduktionsstörande – alltså cancerframkallande.

Arbetsmiljöverket anser att hanteringen av formalin på patologen innebär en risk för att de anställda exponeras för detta.

”Det finns risk för skadlig exponering via inandning och för exponering via hudkontakt och stänk i ögonen”, konstaterar Arbetsmiljöverket efter en inspektion.

Formalinet kommer i dunkar och transporteras till patologen för att placeras i skåp för att sedan hällas i burkar. Överblivet formalin slås bort i avloppet. Den hanteringen får kritik av Arbetsmiljöverket för att inte vara tillräckligt säker.

”Det behöver göras en genomgång av all hantering av formalin för att se till att hanteringen sker på ett säkert sätt och med fungerande utrustning. Ett sätt att minimera riskerna är att ha ett slutet system för formalin samt att hanteringen sker i fungerande dragskåp och dragbänkar samt punktutsug”, skriver Arbetsmiljöverket.

Sjukhuset får nu fram till den 1 oktober nästa år på sig för att göra hanteringen av formalin säkrare, genom lämpliga arbetsmetoder och anpassning av lokaler och arbetsutrustning.

Missa inga nyheter - beställ Arbetarskydds kostnadsfria nyhetsbrev