Platschefen döms för operatörens död

2018-06-18 11:26 Karin Nilsson  

Ansvaret för arbetsmiljön i Hovmanstorp på Nordic Recycling var platschefens. Det slår nu tingsrätten fast och dömer honom till villkorlig dom för vållande till annans död.

En operatör på Nordic Recycling AB i Hovmantorp befann sig den 24 februari 2014 under ett lyftplan i en av oxidationsprocessorerna, som sönderdelar och tvättar gamla lysrör i olika material. Operatören skulle städa utrymmet under liften på processorn, vilket vanligtvis görs vid arbetsdagens slut. Operatören hamnade under processorns lyftplan och klämdes ihjäl mellan lyftplanet och golvet.

Företaget har i en deldom den 22 januari dömts av tingsrätten att betala 900 000 kronor i företagsbot. Tingsrätten ansåg, liksom åklagaren, att ansvarig företrädare för bolaget av oaktsamhet orsakat operatörens död och gjort sig skyldig till arbetsmiljöbrott genom vållande till annans död. Nordic Recycling har medgett yrkandet om företagsbot.

Nu döms även platschefen.

Läs mer: Avsaknad av skydd bakom operatörs död

Växjö tingsrätt konstaterar den 15 juni att platschefen gjort sig skyldig till vållande till annans död genom att han varit oaktsam. Det har bland annat framkommit att instruktionerna kring städningen varit otydliga och att det inte fanns något som hindrade tillträde till området under lyftanordningen när den var i rörelse.

Tingsrätten har gått igenom vilket ansvar platschefen på Nordic Recycling har haft. Den sammantagna bilden är enligt tingsrätten entydig. Platschefen har fungerat som arbetsmiljöansvarig chef för anläggningen och tagit på sig de uppgifter som följer med arbetsmiljöansvaret. Han måste därför ha förstått att det var han som hade ansvaret för arbetsmiljön på anläggningen i Hovmanstorp. Det har också framgått att platschefen i ett antal situationer faktiskt tagit på sig arbetsmiljöansvaret, skriver tingsrätten i domen.

Platschefen har bestritt brott. Han anser bland annat att han inte fått något straffrättsligt ansvar genom sin ställning eller via delegation.

Tingsrätten dömer platschefen till villkorlig dom. Med tanke på att det gått så lång tid sedan dödsolyckan förenas den villkorliga domen inte med böter.

Domen kan överklagas senast den 6 juli 2018 till Göta Hovrätt.

Karin Nilsson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen

Kampen

Arbetsmiljö