Föreskrifter

Trots hård kritik - Arbetsmiljöverket fullföljer regeländring

Det finns 67 sådana här föreskriftshäften i nuvarande författningssamling från Arbetsmiljöverket. Snart reduceras de ned till 15 häften i en ny regelstruktur.

FÖRESKRIFTER. Arbetsmiljöverket arbetar vidare med att göra föreskrifterna mer tillgängliga. Beslut väntas i september. Men de centrala parterna på arbetsmarknaden slår bakut. De befarar förändrad skyddsnivå, fast det aldrig var avsikten.

Publicerad Uppdaterad

Under flera decennier har Arbetsmiljöverket beslutat om föreskrifter som ska göra arbetslivet så säkert som möjligt. Det handlar om allt från ensamarbete till kemiska gränsvärden och ventilation, från maskinsäkerhet till kränkande särbehandling eller rätten till krisstöd. Med tiden har regelmassan vuxit sig stor. Samtidigt ska föreskrifterna nå ut till arbetsgivare, skyddsombud och arbetstagare.

Läs hela artikeln

Prenumerera på Arbetarskydd Digital


Tillgång till alla låsta artiklar, våra premiumnyhetsbrev,
e-tidningen på webben eller i appen. Ett år för 3 995 kr (ex moms).
Förnyas automatiskt. Avsluta enkelt.


Fortsätt →