Arbetsskador

Traktor kan bli dödsfälla

Grävaggregat som monteras på traktorers trepunktslyft har de senaste åren lett till två dödsolyckor i utlandet. Nu varnar Arbetsmiljöverket för riskerna - men ingriper inte mot de livsfarliga aggregaten.

Publicerad

Aggregaten är tillbehör till traktorer, som främst används av småföretag inom skogs- och jordbruk. De monteras på traktorns två hydraularmar samt ett fast fäste.

Olyckorna, den första i Storbritannien och den andra i Italien, har skett när aggregaten rört sig i trepunktsfästet vid grävning och lyfts uppåt. Föraren har klämts mot traktorn och pressats mot manöverspakarna. Eftersom han då inte kunnat komma åt spakarna har han klämts ihjäl av hydraulsystemet.

- De båda dödsolyckorna skedde med aggregat från olika tillverkare men konstruktionskonceptet är standard. Därför kan vi inte peka ut någon enskild tillverkare, säger Göran Lundmarkpå Arbetsmiljöverket.

Hur många farliga aggregat finns det i Sverige?

- Ingen aning. Men flera tillverkare säljer sådana till Sverige, det visar en sökning på Internet.

Varför förbjuds de inte i Sverige?

- Storbritannien har förbjudit försäljning av olycksmaskinen. Men den saluförs inte i Sverige, såvitt jag kunnat se. Och vi har inte resurser att driva en juridisk process mot varje leverantör utan måste avvakta ett ingripande från EU, säger Göran Lundmark.

Ett sådant ingripande kan komma så småningom. I slutet av nästa år träder nämligen det nya maskindirektivet i kraft. Det ger möjlighet till ingripande mot en farlig konstruktion i allmänhet och inte bara, som nu, mot en enskild tillverkare.

Till dess ger Göran Lundmark användarna följande råd:

- Se till att montera ett förankringsstag som håller aggregatet stelt mot traktorn och hindrar det att röra sig i trepunktsfästet.

Ägare till aggregat som inte går att säkra uppmanas till största försiktighet. Helst ska aggregaten inte användas alls.