”Vi skulle ha fler händelser utan kulturen”

2020-12-04 00:00 Kamilla Kvarntorp  

Kärnkraftverket Ringhals började satsa mer på att förebygga olyckor i slutet av 1990-talet. En viktig del av kulturen är att rapportera in egna misstag och påtala brister i verksamheten. Facket menar att mycket återstår att göra.

På kärnkraftverket Ringhals i Halland talas det inte om psykologisk trygghet. I stället finns en säkerhetskultur på arbetsplatsen, där en viktig del är att rapportera in både egna misstag och upplevda brister i verksamheten för att minska risken för olyckor.

– Det är också viktigt att inte skuldbelägga dem som rapporterar in händelser, säger Christer Axelsson, kvalitetsingenjör på Ringhals, när Arbetarskydd träffar honom digitalt.

Begreppet säkerhetskultur skapades av det internationella atomenergiorganet IAEA efter kärnkraftsolyckan i Tjernobyl 1986. I början av 1990-talet började svenska kärnkraftverk arbetat aktivt med kulturen. Sedan 2004 finns en databas för avvikelserapportering på Ringhals, där risker som rör såväl anläggningen som personsäkerheten rapporteras in.

Den som upptäcker en brist eller gör ett fel, till exempel orsaker ett signalfel, förväntas direkt ta kontakt med kontrollrummet eller tjänstgörande skiftchef, som då kan vidta nödvändiga åtgärder. För att resten av organisationen ska kunna lära av vad som inträffat gör sedan den som gjort observationen eller närmaste chef en rapport.

Läs mer: Psykologisk trygghet – nytt begrepp i Sverige

Det kommer årligen in ungefär 2 500 rapporter om riskobservationer, tillbud och olyckor. Det kan röra sig om till exempel halkrisker, ergonomi, verktyg eller arbetssätt som inte fungerar bra.

Rikard Lindström, Ringhals ställföreträdande produktionschef som också är med under mötet, tror att det är lättare för medarbetare att vara öppna med egna misstag om cheferna delar med sig av sina. Han är därför själv inte främmande för att berätta om sådant som gått fel.

– Det är viktigt att vara prestigelös. Jag har gjort flera egna misstag under mina 21 år på Ringhals och bjuder gärna på dem, säger han.

För att uppmuntra till öppenhet uppmärksammas också regelbundet medarbetare som rapporterar in fel som andra kan lära av. De får en premie, som en bok, och händelsen berättas internt. Ett exempel är en processoperatör som observerade ett oljeläckage i anläggningen, stoppade det, spärrade av området på grund av halkrisken och påtalade att området behövde saneras.

Konkret leder säkerhetskulturen till en säkrare arbetsplats.

– Vi skulle ha fler händelser utan kulturen. Nu fångar vi in brister så tidigt att de inte leder till en faktisk olycka eller händelse, säger Rikard Lindström.

Läs mer: Hur står det till med den psykologiska tryggheten?

 

Kollegan Christer Axelsson ger ett exempel:

– En medarbetare kan till exempel ha tappat en mutter i en vattenfylld bassäng för vårt bränsle. Kan muttern plockas upp snabbt orsakar den ingen skada. Plockas den inte upp kan bränslet skadas, och det kan leda till läckage inne våra system och att stråldosen ökar. Det kostar mycket att reparera och belastar personalen.

Rikard Lindströms bild är också att kulturen gör medarbetare mer villiga att berätta hur de mår.

– Det kan till exempel finnas något i hemförhållandet som gör att tankarna är på annat håll. Det kan ju påverka verksamheten och är bra för medarbetare och ledning att känna till, säger han.

Men bilden av Ringhals som en arbetsplats med ett öppet klimat delas inte av alla. I oktober stämde Transportarbetareförbundet kärnkraftverket därför att förbundets huvudskyddsombud omplacerades.

– Vi bedömer att det är direkt kopplat till att han påtalade brister i arbetsmiljö och säkerhet, säger Martin Miljeteig, central arbetsmiljöombudsman på förbundet.

Läs mer: ”Det är svårt att ta åt sig äran att någon inte dog”

Enligt Transport finns fler fall där medarbetare som har tagit upp problem fått tillsägelser av sina chefer.

– Det handlar om att inte kunna påtala brister på arbetsplatsen utan att känna att man hamnar i onåd eller blir utsatt för härskartekniker, säger Martin Miljeteig.

Kritiken tillbakavisas av Ringhals.

– Det är skarpa anklagelser som riktas mot oss. Även efter stämningen har vi varit tydliga internt med att det är ens skyldighet att påtala brister. Det är jätteviktigt att lyfta avvikelser. Vi känner inte alls igen den bild som förmedlas av Transportarbetareförbundet, säger Ringhals presschef Anna Collin och tillägger:

– Ringhals har fler än 90 skyddsombud från olika fackföreningar i verksamheten. Ingen blir omplacerad eller får sparken för att man har synpunkter eller uttrycker kritik, tvärtom är det något som uppmuntras.

Missa inga nyheter - beställ Arbetarskydds kostnadsfria nyhetsbrev

37 branscher rapporterar i IA-systemet

En metod för att minska risken för olyckor är det så kallade IA-systemet. Det utvecklades i slutet av 1990-talet av parterna inom pappersindustrin för att förbättra arbetsmiljön och säkerheten i branschen genom att dela på erfarenheter.

– Samma olyckor skulle inte behöva hända på fler olika arbetsplatser. De kunde konkurrera om annat, men inte om arbetsmiljön, säger Lars-Gunnar Lindberg, chef för IA-avdelningen på Afa Försäkring.

Det är Afa Försäkring som har byggt systemet på uppdrag av sina uppdragsgivare Svenskt Näringsliv, LO och PTK. I dag rapporterar hela 1,1 miljon anställda i 37 branscher in olycksfall, tillbud och riskobservationer som avidentifierade blir tillgängliga för hela branschen. IA-systemet är också ett viktigt verktyg i det systematiska arbetsmiljöarbetet inom ett företag.

I tjänstemannatunga verksamheter är det vanligast att rapporterna gäller den organisatoriska och sociala arbetsmiljön – till exempel arbetstidens längd och förläggning. Inom industrin är det vanligast att fallskador rapporteras in, men klämskador och fordonsolyckor är också vanliga.

Med hjälp av rapporterna går det att undvika framtida olyckor.

– Ett företag kan till exempel göra en riskanalys inför en ombyggnad. Genom att ta del av händelser och hur de åtgärdats inom den egna branschen kan företaget undvika att samma olycka händer hos dem, säger Lars-Gunnar Lindberg.

Kamilla Kvarntorp

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsmiljö