”Vi har bäst trivsel, bäst hälsa i världen”

2015-05-10 23:00 Elisabet Örnerborg  
Under våren har Ylva Johanssons två seminarier om arbetsmiljöstrategi fyllt Afa försäkrings lokal vid Klara kyrka i Stockholm. Foto: Jörgen Appelgren

BAKOM STÄNGDA DÖRRAR. Arbetarskydd tar dig med på arbetsmarknadsminister Ylva Johanssons (S) två strategimöten som hållits under våren, om ­nollvision och hållbart arbetsliv. Deltog gjorde, förutom ministern, arbetsmarknadens parter, forskare och Arbetsmiljöverket.

Möte 1: Nollvision och grå företag

Sjuktalen ökar, arbetsskadorna ökar, och förra året var det en person i veckan som inte kom hem från jobbet. Så inleder arbetsmarknads­minister Ylva Johansson seminariet om noll­vision. Men hon meddelar också en glad nyhet:

– Alla gruvarbetare har evakuerats från Garpenbergsgruvan, där en brand inträffade i morse.

IF Metalls ordförande Anders Ferbe tar avstamp i den branden när han poängterar att analysen måste börja med det som sker ute på arbetsplatserna.

– Branden började i en container 1 300 meter under jord, alla vet att brand i en gruva är det farligaste som finns. Men Boliden och våra skyddsombud på plats har genomfört ett medvetet arbets­miljöarbete med hela personalstyrkan. Det förhindrade katastrofen. Anders Ferbe nämner kalk­ugnsolyckan som exempel på motsatsen. Enligt honom beror arbetsmiljöproblemen på minskad tillbudsrapportering, ökande antal bemanningsanställda, alltmer slimmade arbetsplatser och att besvärliga arbetsuppgifter läggs ut på entreprenörer som ofta är duktiga men brister i arbetsmiljöarbetet. Anders Ferbes förslag till förbättringar: att Arbetsmiljöverket ska besöka sådana arbetsplatser som behöver besök, särskilt de små företagen, att skyddsombud och regionala skyddsombud får vettig utbildning och att en ordentlig kunskapsprocess kommer igång.

Attityd är det viktigaste arbetsmiljöproblemet, enligt Sveriges Byggindustriers vd Ola Månsson. Många olyckor skulle undvikas om det gick att komma ifrån ”jag ska bara”-inställningen.

– Fjorton personer dog i den svenska byggbranschen, ofta är det ”jag ska bara”-olyckor. Men vi har bäst trivsel, bäst hälsa och minst arbets­olyckor i världen, säger Ola Månsson.

Sveriges Byggindustrier har infört arbetsmiljö­rådgivare som hjälper byggbolaget med arbetsmiljöarbetet, i ”tysta boken” finns instruktioner på alla språk för hur bygget ska göras säkrare och en introduktionsfilm med samma innehåll har nu nått 50 000 byggnadsarbetare.

– Vi ska hitta sätt så att vi kan komma till noll.

Det ska, enligt Ola Månsson, gå genom samverkan med Migrationsverket och med Skatteverket, lagen om personalliggare som införs den 1 januari 2016, ledarskapsutbildning och oannonserade arbetsplatsbesök.

– Och att våga gå ut till underentreprenören och säga till om att han måste ha hjälm.

Möte 2: Hållbart arbetsliv genom hela karriären

– Vi måste prata om båda ändarna. I den ena änden går utvecklingen i rätt riktning, fler kan jobba allt längre, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson när hon inleder arbetsmiljöstrategins andra kunskapsseminarium.

Arbetsmarknadsministern vill veta vad det är som gör att unga människor som kommer ut på arbetsmarknaden blir sjukskrivna redan efter ett par år. Att det ser bra ut närmare slutet på arbetslivet bekräftade en av de inbjudna forskarna. I Sverige sker utträdet från arbetsmarknaden i genomsnitt vid 64,4 år. Det är senare än i andra europeiska länder. I England är utträdesåldern 63 år, i Tyskland och Danmark 62 och i Polen 59 år.

Dominique Anxo, professor i nationalekonomi vid Linnéuniversitetet, ser det svenska anställningsskyddet med principen sist-in-först-ut som en förklaring till den höga pensionsåldern, men också löneutvecklingen, senioritetsprincipen och ”orangea-kuvert-effekten”. Sämst hälsa har de som står utanför arbetslivet, både de som fått dålig hälsa på grund av arbetslivet och de som inte kommer in på arbetsmarknaden.

Michael Tåhlin, professor i sociologi vid Stockholms universitet, har studerat arbetslivets utveckling från 1974 till 2010. Under den tiden har andelen förvärvsarbetande ungdomar minskat kraftigt, samtidigt som den negativa stressen blir alltmer utbredd. En panel får frågan vad som är viktigast för ett hållbart arbetsliv:

– En ny psykosocial föreskrift, säger Samuel Engblom, samhällspolitisk chef hos TCO.

– Något måste göras för att minska antalet visstidsanställda, de vågar inte säga ifrån, säger Pim van Dorpel, vice ordförande för Hotell- och restaurangfacket.

– Lagarna måste anpassas till ett föränderligt arbetsliv, säger Marie Silfverstolpe, näringspolitisk expert hos Almega.

– Av staten vill vi ha ett nytt kunskaps­centrum. Annars vill vi hellre ha samarbete och rådgivning än regler och viten, säger ­Agneta Jöhnk, chef för Sveriges Kommuner och Landstings avdelning för arbetsgivar­politik.

Statssekreterare Irene Wennemo till sist:

– De psykiska diagnoserna ökar, särskilt hos yngre. Många slås ut tidigt, de upplever att de saknar kontroll över sin arbetssituation och har dåligt stöd hos chefen. Det är något med etableringen på arbetsmarknaden som vi behöver fördjupa oss i.

Elisabet Örnerborg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen

Arbetsmiljö