Vem ska hjälpa mobbade?

Experterna: Eva Kovar, Mats Palm och Maria Steinberg.

EXPERTFRÅGA: På min arbetsplats är en medarbetare mycket tydligt utanför. Chefen gör inget och skyddsombudet verkar tycka att medarbetaren i fråga är besvärlig. Hur kan jag hjälpa den mobbade?

EXPERTSVAR:

Mats Palm, huvudskyddsombud vid ett verkstadsföretag:

- Den psykiska miljön är lika viktig som den fysiska, även om den är svårare att ta på. Arbetsgivaren ska ha en tydlig policy och en beredskap för att stoppa mobbning. Om chefen inte tar tag i psykiska problem på arbetsplatsen är hen oduglig och brister i sin roll.

Skriv ett mejl till din chef eller personalavdelning och påtala problemet. Underteckna mejlet på ett formellt korrekt sätt, det brukar hjälpa (spara mejlet som dokumentation). Skyddsombudet ska också, absolut, agera mot mobbning och utfrysning, det ligger i uppdragets natur. Men ansvaret för den psykiska arbetsmiljön är arbetsgivarens.

Maria Steinberg, forskare i arbetsmiljörätt vid Örebro universitet

- Som vanlig arbetstagare kan du gå till chefen och berätta om dina iakttagelser. Finns en personalavdelning, kan du också gå till den. Arbetsgivaren skall ha rutiner för hur man fångar upp dessa problem. Arbetsgivaren är också skyldig att utreda problemet och säga till dem som kränker, att de upphör med detta. Det ska finnas rutiner både för hur man åtgärdar problemen och hur man stöder den enskilde. Om skyddsombudet inte vill hjälpa till, kan du också gå till facket. Se föreskriften AFS1993:17, Kränkande särbehandling i arbetslivet.

Eva Kovar, jurist på Svenskt Näringsliv:

- Att någon är utanför på en arbetsplats kan bero på många olika saker. Ta reda på omständigheterna innan en situation rubriceras som mobbning. Visar det sig att det kan röra sig om mobbning bör den som anser sig mobbad i första hand gå till sin närmaste chef, eller till dennes chef. Arbetsgivaren bör agera snabbt för att undvika låsningar.

Som arbetskamrat kan man uppmärksamma arbetsgivaren på problemet och försöka stötta den utsatta personen. Om det är svårt för de inblandade att objektivt se alla aspekter av problemet bör extern hjälp övervägas.

Arbetarskydd Redaktionen

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsmiljö