Värmekamera visar förhöjd risk för köldskador

2018-01-19 00:00  

FÖREBYGGANDE. I dag kan man på ett tidigt stadium mäta vem som riskerar att drabbas av vita fingrar eller vibrationsskador. Temperaturen i huden ser olika ut i händerna beroende på om du är känslig för kyla eller inte.

– Hos personer som lider av Raynauds fenomen eller ”vita fingrar” som det kallas i folkmun, tar det längre tid för att få igång blodcirkulationen och få händerna varma, än hos friska personer. Det är ett ”oblodigt” och enkelt sätt att mäta personers känslighet för kyla. Trots att värmekameran endast mäter hudens ytliga temperatur har det i tidigare studier ­ visat sig att resultatet stämmer väl överens med blodcirkulationen inne i huden. Det berättar Katarina Leijon-Sundqvist som är sjuksköterska och lektor vid Luleå tekniska universitet.

Det här är ett oblodigt och enkelt sätt att mäta personers känslighet för kyla. Trots att värmekameran endast mäter hudens ytliga temperatur har det i tidigare studier visat sig att resultatet stämmer väl överens med blodcirkulationen inne i huden, säger Katarina Leijon-Sundqvist.

Doktorsavhandlingen som presenterades i juni 2017 är ett samarbete med Försvarsmakten i Boden, företaget Performance in Cold och Luleå tekniska universitet. Undersökningarna har gjorts genom att försökspersoner placerat sina händer mot en nedkyld plexiglasskiva och en värmekamera har registrerat temperaturen på händerna och förändringar i blodcirkulationen.

Hos personer med problem med vita fingrar tog det längre tid för handtemperaturen att återvända än hos friska personer. Det visade sig till och med att det gick att urskilja personer med vita fingrar från de med frisk handtemperatur, utan att utsätta dem för kyla. Deras handtemperatur låg lägre redan från start.

Genom hennes upptäckt hoppas hon nu att man i framtiden ska kunna screena personer som ska jobba i kalla miljöer och avråda dem som riskerar att drabbas. Och även använda metoden för arbete med vibrerande verktyg, genom att regelbundet göra mätningar på anställda. Har blodcirkulationen försämrats? Då bör den anställde få andra arbetsuppgifter för att inte riskera arbetsskador.

– Mig veterligt har man inte använt sig av värmekamera på detta sätt i dessa sammanhang tidigare. För tio till tjugo år sedan var det dyrt att köpa värmekameror men i dag finns det enklare modeller som man kan sätta på en smartphone. Då kan man på ett tidigt stadium identifiera temperaturen på fingertopparna, utan att händerna kyls ned, säger Katarina Leijon-Sundqvist.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsmiljö