Transport till SD: Vi vill inte ha er!

2012-12-16 23:00  

Endast ett fackförbund utesluter sverigedemokrater, visar Lag & Avtal/Arbetarskydds granskning. – Det Sverigedemokraterna förespråkar är nästan apartheid, säger Lars Lindgren, Transports ordförande.

Det är partiets inställning till invandrare och flyktingar som gör att Transport inte vill ha dem som medlemmar, förklarar Lars Lindgren.

– Vi har en annan syn än de på människovärde. Vi har många medlemmar som kommer från andra länder.

Lars Lindgren menar att Sverigedemokraternas partiprogram (”särskilt i det gamla partiprogrammet, mer försåtligt i det nya”) inte går ihop med Transports stadgar om allas lika värde oavsett hudfärg, härkomst och sexuell läggning.

– Därför utesluter vi aktiva sverigedemokrater. Det är vår kongress som beslutat att vi ska göra det, säger Lars Lindgren.

Med ”aktiv” menas den som ställer upp på att företräda partiet i politiska församlingar, kommuner, landsting och riksdag.

– Men vi har ingen åsiktsregistrering.

Det är när en medlem i Transport dyker upp i kommunfullmäktige eller på en röstsedel, som Transport vidtar åtgärder. Medlemmen i fråga tillfrågas först, eftersom det har hänt att personer har blivit uppsatta på en lista utan att själv ha valt det.

Inget av de andra förbunden Lag & Avtal kontaktat resonerar på samma sätt som Transport. IF Metall tror på att föra en diskussion om värderingar i stället, men ingen medlem får föra fram andra värderingar än förbundets.

– Det här är ingen enkel fråga, men vi har inte uteslutit någon sverigedemokrat, säger Carin Wallenthin på IF Metall.

Polisförbundet har inte heller uteslutit någon medlem av det skälet. Frågan diskuterades i samband med att Sverigedemokraterna kom in i riksdagen men därefter har den inte varit aktuell.

– Nej, vi har inte uteslutit någon av det skälet, säger Peter Larsson på Sveriges Ingenjörer.

Inte heller Jusek utesluter någon bara för att den är medlem i ett parti, förbundet är partipolitiskt obundet, men har stadgar om mänskliga rättigheter som ingen får bryta emot.

Sverigedemokraterna har motionerat i riksdagen om arbetstagares rätt till fackligt skydd. De menar att det är viktigt att alla får samma arbetsrättsliga skydd även på arbetsrättsområdet. I motionen föreslås att regeringen utreder möjligheterna till en tvingande lagstiftning som förbjuder arbetsmarknadens parter att teckna avtal som utesluter några arbetstagare. Alla arbetstagare måste få vara med i facket och på så sätt kunna få rättsligt skydd.

Motionärerna Sven-Olof Säll­ström och Thoralf Alfsson menar att de som inte får vara med i en specifik fackförening ska kunna ansluta sig till en annan alternativt starta en egen.

Sverigedemokraterna fick inget gehör i riksdagen. Motionen avslogs.

Carin Wallenthin på IF Metall har nyligen varit på en konferens och pratat just om den motionen.

– Sverigedemokraterna är ett borgerligt parti som inte accepterar de intressekonflikter som finns på arbetsmarknaden. En moderat och en socialdemokrat kan från olika utgångspunkter ha olika lösningar på hur man ska komma till rätta med problem. Men båda accepterar arbetsmarknaden så som den ser ut, säger hon.

Lena Gunnars

Elisabet Örnerborg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen