Testa arbetsmiljön på internet

2011-09-27 21:00 Elisabeth Vene  

"Personalen är vår viktigaste resurs", är lätt att säga. Men lever företaget upp till det? Ett snabbtest på nätet visar med färg om det bara är en floskel. Det blev gult ljus för hr-chefen Benneth Carlsson när han gjorde testet. - Nu ska vi ta ett helhetsgrepp på arbetsmiljön.

<p>Benneth Carlsson är hr-chef på it-konsultbolaget Enfo. Han svarade sanningsenligt på frågorna i snabbtestet som finns gratis på HRbloggen.se för den som vill kolla status på arbetsmiljöengagemanget. Testresultatet visar att företaget knappast jobbar strategiskt. Det saknas till exempel en övergripande arbetsmiljöpolicy.</p> <p>- Vi ska utarbeta konkreta mål, inte bara för att lagen kräver systematiskt arbetsmiljö- och hälsoarbete. Vi vill vara i framkant också när det gäller arbetsmiljön, säger Benneth Carlsson.</p> <p>I jakten på den heta it-kompetensen är det viktigt att kunna sälja in sig som en attraktiv arbetsgivare. Samtidigt är det extra knepigt med arbetsmiljön i ett konsultföretag, där medarbetarnas arbetsplats för det mesta är någon annanstans än "hemma" på kontoret. </p> <p>Benneth Carlsson blir inte precis bestört av testresultatet. Företaget är inne i en uppbyggnadsfas, flera mindre it-bolag blev uppköpta av finska Enfo, med allt vad det innebär av olika regler och kulturer. </p> <p>- Vi har ändå lyckats ha en hyfsad riktning till det som lagen förordar och vi nådde upp till 50 procent i webbtestet. Det gör att arbetet inte känns oöverstigligt, utan att vi med en mindre ansträngning kan komma en bra bit på väg.</p> <p>När Arbetsmiljöverket hotade med inspektion blev det fart. Men så kom de inte och då föll arbetet med en arbetsmiljöpolicy i träda igen. </p> <p>Lika lamt har det varit med jämställdhetsplan. Det gjordes i ett av de mindre bolagen tidigare, för att en kund krävde det.</p> <p>- Nu har vi omarbetat den till att gälla hela företaget. I och med det blir lönekartläggningen gjord på köpet.</p> <p>Benneth Carlsson sitter med i ledningsgruppen, det är där en hr-chef ska vara för att hr-strategin ska kunna kopplas till själva affärsstrategin. Benneth Carlsson gratulerar sig till att ingå i en ledning som lyssnar. Men det är ändå svårt att få någon riktig fart på arbetsmiljö- och hälsoarbetet om det inte går att klä en åtgärd i siffror.</p> <p>Företaget har upptäckt att det är ett praktiskt verktyg för arbetsmiljöarbetet att vara med i tävlingen om Sveriges bästa arbetsplats, som Great Place to Work Institute anordnar. Den innebär en sorts medarbetarenkät. Företaget har avancerat till sjunde plats i sin kategori.</p> <p>- Det är inte resultaten som sådana som är intressanta, utan det gemensamma arbetet med förbättringar som följer, säger Benneth Carlsson.</p> <p>Han verkar genom de cirka 40 cheferna i den svenska delen av företaget. En viktig del i arbetsmiljöarbetet är att utbilda cheferna. Få av dem har en chefskarriär eller ledarskapsutbildning, de har helt enkelt varit väldigt duktiga konsulter som höjts upp. Nu får samtliga genomgå samma ledarskapsprogram. De får bland annat lära sig att ge konstruktiv och relevant feedback och att vara mer synliga och coachande.</p> <p>- Vi behöver en gemensam syn på ledarskapet. Vi måste också bli bättre på att informera om strategier och klara mål ner på mellanchefsnivå, det får vi dåligt betyg på i utvärderingen, säger Benneth Carlsson.</p> <p>Nu drar han i gång månadskonferenser med chefsgruppen. </p> <p>- Det är viktigt att få till regelbundenheten. Oftast blir det bara ett ryck, som leder till något för stunden men sedan faller undan.</p>

Danska trafiksignaler inspirerar

Arbetsmiljöverket testar screening av arbetsmiljön i grafiska branschen i fram till nästa höst. Det är försök som är inspirerat av det danska systemet som visar hur det står till med arbetsmiljön med smileys i rött, gult och grönt.

"Avsikten är inte att övergå till screening som tillsynsmetod, snarare få kunskap och inspiration för att utveckla vår ordinarie tillsyn", säger generaldirektör Mikael Sjöberg på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Elisabeth Vene

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer