"Stärk skyddet mot asbest ännu mer!"

2022-10-03 19:05 Carl von Scheele  

GRÄNSVÄRDEN. Sverige måste sänka sina gränsvärden för asbest om EU-kommissionens förslag till skärpning blir direktiv. Men gränsvärdet behöver vara ännu hårdare, anser Ilan De Basso (S), ledamot i Europaparlamentet.

EU har ett direktiv om asbest sedan över tio år som ska skydda dem som arbetar med ämnet mot cancer. EU-kommissionen föreslår en sänkning av gränsvärdet för fibrer i luft till en nivå som ligger tio gånger lägre än dagens gränsvärde.

För Europaparlamentet är detta inte nog. Där vill man se ett gränsvärde som ligger hundra gånger under dagens nivåer.

– EU-kommissionens förslag innebär ett framsteg i stora delar, men det är just detta med gränsvärdet. Vi vill skärpa det mycket mer än vad kommissionen föreslår, säger Ilan De Basso (S).

Veckans förslag från EU-kommissionen innebär en sänkning av gränsvärdet till 0,01 fiber per kubikcentimeter luft. Parlamentet vill sätta värdet till 0,001.

– Alla vet att asbest är farligt och att de asbestrelaterade dödsfallen är väldigt många. Det är skäl nog för skärpta krav och en sänkning av gränsvärdena mer än vad kommissionen föreslår.

Enligt De Basso lär parlamentet inte ge sig i frågan när förhandlingarna om direktivets slutliga text inleds.

– Varje ansvasrfull beslutsfattare borde inse att vi måste göra mer och påskynda utfasningen av asbest. Det finns också exempel på länder som redan har gått längre än vad kommissionen här föreslår.

Inom EU klarar bara Tyskland, Frankrike, Nederländerna och Danmark de nivåer som nu diskuteras. I Sverige innebär förslagen en skärpning av Arbetsmiljöverkets direktiv om hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1), som idag exakt följer värdet i EU:s gällande direktiv.

Trots ett totalförbud mot asbest i Sverige sedan 1982 och inom hela EU sedan 2005 beräknas 70 000 EU-medborgare dö i asbestrelaterad cancer årligen. Av alla cancerfall som kan knytas till arbetslivet beräknas 78 procent ha koppling till asbest.

Om man exponeras för asbestfibrer på ett skadligt sätt dröjer det i genomsnitt 30 år innan de första symptomen visar sig.

EU-kommissionen vill inte bara ändra i sitt direktiv, utan lägger fram ett paket som ska skydda invånarna mot asbest och leda till en asbestfri framtid. Det innehåller bland annat bättre stöd till dem som drabbas av asbestrelaterade sjukdomar, register över byggnader som innehåller asbest och informationskampanjer.

Var asbesten finns är inte bara viktigt att veta för byggnadsarbetare och hantverkare vid renoveringar och rivningar av fastigheter där ämnet finns i byggnadsmaterialet. Många fler yrkesgrupper än vad man vanligtvis tänker på utsätts för ämnet, konstaterar De Basso och exemplifierar med brandmän.

– Jag har personligen haft överläggningar med just den yrkesgruppen. I svenska hus finns 400 000 ton asbest. Vid en olycka eller brand är det brandmännen som ska vara där först. De drabbas otroligt hårt.

– Vi måste bli mycket bättre på att upprätta offentliga asbestregister så att de personer som verkar i utsatta yrken vet var ämnet förekommer.

Ilan De Basso har prioriterat asbestfrågan sedan han tillträdde i parlamentet i början av året och efterträdde Johan Danielsson, som blev minister i den nu avgående S-regeringen.

De Basso vill inte bara se skärpta regler inom EU, utan också se ett globalt förbud.

– Vi behöver jobba mycket bredare och få till ett globalt förbud på sikt. Införsel av asbestprodukter i Europa är också ett stort problem. Vi kan inte lösa riskerna med asbest om vi inte tar ett helhetsgrepp på det här.

EU-kommissionen vill se en skyndsam behandling av paketet och uppmanar medlemsländerna, parlamentet och arbetsmarknadens parter till en snabb behandling av frågan. Om ett år skulle direktivet och övriga delar av paketet kunna vara på plats, spår De Basso.

När Sverige blir ordförandeland för EU vid årsskiftet är alltså detta en fråga som den nya regeringen måste ta sig an.

Carl von Scheele

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsmiljö