Stark kritik mot Arbetsmiljöverket

2021-11-01 13:23 Karin Nilsson  

RAPPORT. Arbetsmiljöverket letar fel och brister och regeringen måste styra myndigheten tydligare. Det anser Svenskt Näringsliv som tagit reda på vad 3 000 arbetsgivare tycker om verket.

Bemöt arbetsgivare bättre, ha mer fokus på det förebyggande arbetet och var tydlig med vad tillsynen har för syfte och vad den får för effekter. Det är uppmaningar som Svenskt Näringsliv ger till Arbetsmiljöverket i en rapport som presenterades i förra veckan på arbetsgivarorganisationens huvudkontor i Stockholm.

ꟷ  Det finns en önskan hos företagen om ett bemötande och en attityd som mer handlar om att vi finns till här för er. Visserligen finns det ett stort antal positiva erfarenheter men bristerna överväger – myndigheten klarar inte av att möta de behov som företagen har, sa Anna Bergsten, arbetsmiljöexpert på Svenskt Näringsliv och en av fyra rapportförfattare.

Undersökningen baseras på svaren från 3 000 slumpmässigt utvalda medlemsföretag. Företagsrepresentanter från olika branscher, från olika delar av landet och från både små och stora företag har också i fokusgrupper fått berätta om sina erfarenheter av kontakten med Arbetsmiljöverket.

Amelie Berg, arbetsmarknadsexpert på Svenskt Näringsliv, och även hon en av rapportförfattarna, tillade att det fanns en stor spännvidd i arbetsgivarnas uppfattning om bemötandet, alltifrån positivt till hotfullt.

ꟷ  Utan ett bra bemötande tappar myndigheten både förtroende, trovärdighet och legitimitet. Bemötandet är helt avgörande för hur effektiv myndighetens arbete kan bli, sa Amelie Berg som såg risker för arbetsmiljön på arbetsplatserna.

Även regeringen fick kritik. Enligt Svenskt Näringsliv är regeringens instruktioner vaga. Arbetsmiljöverkets uppdrag måste bli tydligare och det måste framgå att myndigheten ska bidra till den faktiska arbetsmiljön.

ꟷ  Ansvarsfrågan är central, sa Anna Bergsten.

Hon exemplifierade med att regeringen i sina styrdokument skriver verka för, i stället för säkerställa goda förhållanden i arbetsmiljön.

ꟷ  Verka för är ett svagt uttryck som ger ett litet ansvar jämfört med ett begrepp som säkerställa. Det vet alla som kan byråkratsvenska.

Kollegan Amelie Berg tillade att Arbetsmiljöverkets uppdrag i första hand bör ha ett förebyggande syfte med fokus på stöd och råd och inte ett bestraffande eller kontrollerande syfte. Myndighetens uppföljning av sin verksamhet och dess tillsyn fick också kritik.

ꟷ  Det finns inte något tydligt syfte med tillsynen. Det borde vara att stärka viljan hos arbetsgivare att göra rätt snarare än att skrämma dem till regelefterlevnad.

Arbetsmiljöverket måste också börja svara på specifika frågor från arbetsgivare som vill göra rätt, menade de båda rapportförfattarna.

ꟷ   Det verkar nästan finnas en missuppfattning om att de inte får berätta. Men det stämmer inte. Det finns inget förbud. Det är tvärtom – serviceskyldigheten kräver att någon form av råd ges, påpekade Anna Bergsten.

Enligt Svenskt Näringsliv ger andra myndigheter med liknande uppdrag, som Livsmedelsverket och Skatteverket, exempel på lösningar för att uppfylla sin serviceskyldighet.

Anna Bergsten tillade att styrningen av myndigheten är central och arbetsgivarorganisationens önskemål skulle ge goda effekter, menade hon.

ꟷ  Genom att Arbetsmiljöverket får ett tydligare ansvar från regeringen skulle faktiskt alla delar inom verket påverkas och fås en annan inriktning än i dag. Det skulle göra att det blir naturligt och självklart att ge stöd till arbetsgivarna och att verket skulle jobba med bemötande och förtroendefrågor. Samverkan med parterna skulle också upplevas som nödvändigt men också positivt och värdefullt.

På plats på Storgatan på Östermalm i Stockholm för att bemöta kritiken var Håkan Olsson, Arbetsmiljöverkets ställföreträdande generaldirektör. Han välkomnade rapporten men delade inte vad han kallade för hela bilden. Beskrivningen av bemötandet kände han inte alls igen.

ꟷ  Vi jobbar mycket med att bygga tillit och bygga relationer, sa Håkan Olsson och tillade att bemötandet är centralt.

Inte heller beskrivningen av att tillsynen saknar syfte kände Håkan Olsson igen.

ꟷ  Jag vill vara tydlig. Det är inget ad hoc med vår tillsyn. Den kräver mycket analys och funderingar. Vi prioriterar noga för att vara där riskerna är som störst.

Håkan Olsson påminde om att arbetsmiljölagen påverkar över fem miljoner arbetstagare och alla företag, att arbetsmiljöfrågorna blivit mer aktuella i och med pandemin och att myndigheten måste prioritera.

ꟷ  Vi måste vara där problemen är störst.

Han påpekade också att myndigheten gör en översyn av regelverket och menade att den kommer att öka möjligheten till stöd och råd, precis som Svenskt Näringsliv önskade. Han påminde också om Arbetsmiljöverkets roll i arbetet mot arbetslivskriminalitet och osund konkurrens.

ꟷ  I arbetsmiljöstrategin har vi fått en tydligare reaktiv del. Vi ska bidra till att företag som konkurrerar med en dålig arbetsmiljö inte ska kunna gör det. Den rollen är inte att informera utan att se till att folk inte slås ut från arbetsplatserna och att se till att företag ska kunna konkurrera på rätt villkor.

Håkan Olsson betonade att dialogen med arbetsmarknadens parter är viktig för myndigheten och att arbetsmiljöansvaret är delat mellan många olika aktörer. Han konstaterade att flera var representerade i publiken och nämnde bland annat representanter från företagshälsovården.  

ꟷ   Vi kommer aldrig att kunna inspektera oss till en god arbetsmiljö. Det är flera aktörer som behöver göra den här förflyttningen. Vi har vår roll och vi har vårt ansvar men det är tillsammans som vi kan göra förflyttningar.

Till skillnad från Svenskt Näringsliv ansåg Håkan Olsson att myndigheten har de instruktioner och förutsättningar den behöver.

ꟷ  Jag tycker det, och jag tycker att det är tydligt att regeringen nu ger oss större mandat.

Han ansåg inte heller att det råder någon otydlighet i vad som är Arbetsmiljöverkets ansvar.

ꟷ  Vi har det systematiska arbetsmiljöarbetet som är portalföreskriften. Vårt ansvar är att se till att vi har regler som är användbara och funktionella. Jag bedömer att vi har det.

Efter Håkan Olsson klev politikerna upp på scen. Statssekreterare Rasmus Cruce Naeyé, socialdemokrat, var glad över en rapport om Arbetsmiljöverkets arbete och en debatt på plats, men höll inte med om att verkets övergripande ansvar är otydligt.

ꟷ   I den delen förstår jag inte riktigt vad som menas. Jag tycker att myndigheten tar just ett övergripande ansvar.

Han fick medhåll av Alireza Akhondi, ledamot av arbetsmarknadsutskottet och centerpartist.

Moderaternas ledamot i arbetsmarknadsutskottet, Saila Quicklund, oroades över att Arbetsmiljöverkets ställföreträdande generaldirektör inte delade bilden av arbetsgivare som vill göra rätt men känner sig hotade av verket. Hon menade att det också visar på behovet av en bättre utvärdering av myndighetens arbete med fokus även på kvaliteten.

ꟷ  Vi vill ha en översyn av Arbetsmiljöverket.

Hon tillade att de flesta arbetsgivare vill göra rätt men de vet inte hur. Alireza Akhondi höll med.

ꟷ  Det är en brist att Arbetsmiljöverket i sitt uppdrag saknar den stödjande uppgiften.

Statssekreterare Rasmus Cruce Naeyé påminde om att Statskontoret nyligen har gjort en utvärdering av verket på uppdrag av regeringen. Han berättade också om inspektioner som han själv varit med på där arbetsgivare fått råd och stöd och delade inte bilden av inspektörer med dåligt bemötande.

ꟷ  Jag vänder mig emot den bilden.

Alireza Akhondi betonade att arbetsmiljöfrågorna är för viktiga för att bråka om.

ꟷ  Här måste vi ha samverkan, samverkan, samverkan och bejaka den svenska modellen med medverkan från parterna. Det är också viktigt med stöd så att företagen kan bli en positiv kraft i arbetsmiljöarbetet.

Avslutade seminariet gjorde Carina Lindfeldt, avdelningschef på Svenskt Näringsliv. Hon hoppades på fortsatt dialog och att Arbetsmiljöverket skulle ta till sig av kritiken. Hon önskade att Arbetsmiljöverket skulle lära av exempelvis Skatteverket. Enligt henne finns det gott om företagare som inte gillar Skatteverkets uppdrag men som tycker att myndigheten är proffsiga.

ꟷ   Tillsynsmyndigheter har många roller men man måste klara alla.

Karin Nilsson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen

Arbetsmiljö