Skyddsombudens mandat utreds vidare

2022-12-09 07:03 Mattias Lahti Davidsson  
Experterna svara på skyddsombudet fråga; ”Hur lång tid får det gå innan jag får informationen?” Foto: TT-Bild

Frågan om skyddsombudens mandat att företräda individer har ännu inte fått sin lösning. Arbetsmiljöverket har lyssnat på synpunkter från parterna under ett möte på onsdagen. Efter nyår kommer myndigheten att bli klar med ett ställningstagande.

Får skyddsombud företräda individer, exempelvis i ärenden som gäller arbetsanpassning? Den frågan har under hösten blivit livligt omdiskuterad i tidningar och sociala medier där arbetsmiljöfrågor dryftas.

Bakgrunden är ett internt dokument som Arbetsmiljöverket hade tagit fram i utbildningssyfte och som läckt ut. Där är svaret nej.

Sedan Arbetsmiljöverket fått kritik för ställningstagandet från många olika håll har myndigheten beslutat att chefsjuristen Eva Nilsson ska titta på frågan en gång till. Som en del i hennes undersökning fördes frågan upp som en punkt på gårdagens möte i Arbetsmiljöverkets partsråd. Här samlas både arbetsgivar- och arbetstagarföreträdare. Svenskt Näringsliv, Sveriges kommuner och regioner, Sobona, Arbetsgivarverket och Fremia är med liksom LO, TCO, Saco, PTK och OFR.

– Vi ville lyssna in alla parter och höra efter hur man från deras perspektiv ser på detta. Det var ett mycket givande samtal, säger ställföreträdande generaldirektör Håkan Olsson.

Arbetsmiljöverket kommer att fortsätta sin undersökning, men frågan är komplex enligt Håkan Olsson.

– Det handlar om arbetsmiljölagens sjätte kapitel och om parterna och parternas roll. Det som är komplext är hur och på vilket sätt Arbetsmiljöverket kan och ska uttala sig om sjätte kapitlet.

Håkan Olsson säger att det aldrig har varit myndighetens avsikt att försvåra för parterna i deras arbetsmiljösamverkan ute på arbetsplatserna.

– Om vi gjort det är vi de första att be om ursäkt, det har aldrig varit vår avsikt.

Diskussionspunkten i partsrådet ska ses som en del i Arbetsmiljöverkets kunskapsinsamlande. Nu fortsätter myndighetens interna arbete.

– Vi ska titta på varje aspekt av frågan. Den ligger högt på priolistan, men vi kommer inte hinna klart före jul. När vi är klara kommer vi att kommunicera ut det till parterna, säger Håkan Olsson.

Skyddsombudets mandat regleras i arbetsmiljölagen och ytterst är det rättsväsendet, inte Arbetsmiljöverket, som tolkar lagen.

Arbetsmiljörättsexperten Maria Steinberg kan tänka sig att en sådan prövning kan ske i två olika forum, dels förvaltningsrätten, dels Arbetsdomstolen.

– Om ett skyddsombud överklagar ett besluta av Arbetsmiljöverket att avvisa en 6.6a)-anmälan så prövas frågan förvaltningsrättsligt. Men kanske kommer någon facklig organisation behöva ta en tvist i Arbetsdomstolen om att ett skyddsombud nekats att företräda en enskild på betald arbetstid.

Det är alltså två olika typer av rättsprocesser och teoretiskt skulle dessa instanser kunna komma fram till två olika resultat, enligt Maria Steinberg.

Mattias Lahti Davidsson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsmiljö