Skyddsombud fick inte delta i riskbedömning

2018-05-11 00:00 Karin Nilsson  

FÄLLD. Församlingen uppfyllde inte kraven från Arbetsmiljöverket i tid.Förvaltningsrätten dömde ut ett vite om 15 000 kronor.

Arbetsmiljöverket hade med hot om vite om 30 000 kronor krävt att Gränge-Säfsnäs församling skulle åtgärda brister i arbetsmiljön senast den 15 januari 2016.

Av föreläggandet framgår bland annat att skyddsombudet inte hade fått möjlighet att medverka vid undersökning, riskbedömning och upprättande av handlingsplan. Extern expertis skulle också användas för att uppfylla bristerna.

Vid ett uppföljningsbesök den 25 januari 2016 konstaterade verket att alla kraven inte uppfyllts. Församlingen hade anlitat sakkunnig hjälp för att ta reda på hur det systematiska arbetsmiljöarbetet är tänkt att fungera, men det var ändå inte till hjälp i genomförandet av kraven.

Arbetsmiljöverket krävde ett jämkat vite om 15 000 kronor. Alla kraven uppfylldes till slut, men inte inom föreskriven tid.

Församlingen bestred ansökan och förde fram att den vidtagit åtgärder och uppfyllt kraven.

Förvaltningsrätten anser att det är klarlagt att församlingen inte vidtagit tillräckliga åtgärder inom den föreskrivna tiden. Rätten dömer därför ut vitet om 15 000 kronor.

Karin Nilsson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen

Arbetsmiljö