Säkra kanyler minskar risken för blodsmitta

2019-08-09 00:00 Charlotte Delaryd  

Stickskydd. Sticksäkra kanyler minskar risken för att vårdpersonal drabbas av skador eller blodburen smitta, men utrustningen används inte överallt. Arbetsmiljöverket påminne­r igen om de säkra produkterna.

En försiktig beräkning från Svenska miljöinstitutet, IVL, visar att minst 5 000 stickskador inträffar inom vård och omsorg varje år. Men mörkertalet kring skadorna är stort.

– Vi får rapporter om enstaka fall, men det vanligaste är att de inte rapporteras alls. Man är van vid att sticka sig på fingrarna lite då och då och reagerar kanske inte, säger Jens Åhman, enhetschef på Arbetsmiljöverket.

Men tillbuden kan undvikas, och under 2013 kom Arbetsmiljöverket med ett krav att all vårdpersonal ska använda kanyler med integrerade skyddsmekanismer.

– De flesta har gått över till sticksäkra produkter, men vi har fått indikationer på att man inte på alla håll har gjort det, säger Jens Åhman.

Det har fått Arbetsmiljöverket att nyligen påminna om kravet på säker utrustning.

− Det är främst inom omsorgen, som har förändrats och blivit allt mer sjukhuslik, som det här inte har slagit igenom fullt ut.

Arbetsmiljöverket för också en dialog med Sveriges kommuner och landsting, SKL, för att få upphandlarna att köpa in de säkrare produkterna, som ofta är dyrare.

– Det är möjligt att den vårdgivande arbets­givaren är medveten om kraven, men när de får en låda kanyler kan de vara upphandlade för att vara så billiga som möjligt. Men det är inte av cyniska ekonomiska skäl, snarare omedvetenhet.

Sticksäkra sprutor kan ha en knappfunktion med en liten fjäder som drar in kanylen i en hylsa efter användning. Är nålen vass i båda ändar, som är vanligt vid insulininjektioner, finns numera en dubbel skyddsfunktion som gör båda ändarna sticksäkra. Det finns också venkanyler med inbyggt skydd.

Utrustningen ska förhindra blodsmitta som hepatit B och C, men också hiv.

– Hepatit är en sjukdom som man kan ha utan att vara medveten om det. Då finns risken att smittan förs vidare, säger Jens Åhman.

I en ny studie, genomförd av forskare i Region Östergötland i samarbete med Karolinska Institutet och Örebro universitet, har inrapporterade vård- och arbetsskador studerats under fyra år.

I studien ingår anställda inom den undersökta regionens sjukhus, primärvård och hemsjukvård. Forskarteamet har däremot inte undersökt skador som uppstår inom den kommunala omsorgen.

Studien visar att 3,5 procent av sjukvårds­personalen rapporterade in skador. Av dessa var 44 procent stickskador från nålar eller vassa verktyg.

– Det är ju väldigt mycket och ett förekommande problem som rapporteras in. De flesta skadorna sker i samröre med patienter, men det finns också andra situationer där patienter inte är närvarande, säger forskaren Charlotte Wåhlin, som är huvudförfattare till studien.

Skadorna var vanligast bland sjuksköterskor.

– Det är ju också en väldigt vanlig arbetsuppgift att sätta kanyler och ge läkemedel. Men jag tycker att det är bekymmersamt och det här måste vi uppmärksamma.

Hon hoppas att studien ska bli ett avstamp för en diskussion om förebyggande arbetsmiljöarbete. Här ingår att jobba med bättre rutiner och information om vass utrustning på arbetsplatserna.

– Jag tycker att budskapet till arbetsgivare och skyddsombud är att man behöver göra riskbedömningar för att få kläm på när man sticker sig, i vilka situationer det sker och vilka som utsätts för risker. Det är viktigt att man är systematisk i det här arbetet för att kunna förebygga skador, säger Charlotte Wåhlin.

Färre stickskador med säkra kanyler

I en rapport från IVL från 2012 bedömdes att mellan 5 000 och 10 000 stick- och skär­skador årligen inträffar bland vårdanställda i Sverige. Enligt IVL bör skadorna ha minskat efter kravet på sticksäkra produkter från 2013, som baseras på ett EU-direktiv. En undersökning från Irland visar exempelvis att ju fler säkerhetskanyler som köptes in, desto färre blev stickskadorna. Under en femårsperiod minskade stickskadorna med cirka 80 procent.

2017 lanserade Suntarbetsliv, som drivs av de fackliga organisationerna i samverkan med SKL och Sobona, verk­tyget Vasst och säkert, som tagits fram i samarbete med IVL. Det innehåller tips och checklistor för att öka kun­skapen om risker för att kunna arbeta förebyggande och minska skadorna.

Under 2018 lyftes åter­igen problemen med smittrisker i en föreskrift från Arbets­miljö­verket. Om sticksäkra produkter inte används kan Arbets­miljö­verket kräva åtgärder.

Charlotte Delaryd

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen

Arbetsmiljö