Rutiner för hot och kränkningar saknas

2019-01-18 00:00 Karin Nilsson  

Fälld. Taxichaufförerna måste veta vem de ska vända sig till vid hot om våld och kränkningar. Förvaltningsrätten håller med Arbetsmiljöverket och dömer ut vitet.

Efter en skrivelse från det regionala skyddsombudet för Svenska Transportarbetareförbundet inspekterade Arbetsmiljöverket den 7 mars 2017 Västbo Taxi. Verket beslutade efteråt att kräva att bolaget senast den 31 augusti samma år skulle ha vidtagit vissa åtgärder för att förbättra arbetsmiljön. Kraven förenades med ett vite på 50 000 kronor.

Arbetsmiljöverket krävde bland annat att personalen skulle veta vem de skulle vända sig till när de utsatts för hot eller kränkningar och vem de skulle vända sig till för prioritering av arbetsuppgifter.

Vid ett uppföljande besök fann verket att bristerna i arbetsmiljön inte hade åtgärdats. Verket vände sig till förvaltningsrätten för utdömande av vitet.

Förvaltningsrätten anser att bolaget inte har uppfyllt verkets krav. Bolaget har bland annat hänvisat till en jourlista med personer som anställda kan vända sig till när det rör hot och kränkningar.

Dessa personer har tidigare förminskat sådana händelser och saknar personalens förtroende. De har heller ingen arbetsledande uppgift i bolaget och saknar kunskap om hur frågorna ska hanteras. Bolaget saknar en rutin för att hantera hot och kränkningar, påpekar förvaltningsrätten.

Rätten anser också att bolaget inte uppfyllt kravet att ha en utarbetad rutin för prioritering av arbetsuppgifter. Vid en sammantagen bedömning anser förvaltningsrätten att det finns grund för ut­dömande av vitet och att det saknas skäl att jämka det. Arbetsmiljöverkets ansökan bifalls.

Karin Nilsson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen