Rita en trasmatta mot stressen

2013-02-24 23:00 Elisabeth Vene  

Att komma tillbaka till jobbet efter en långtidssjukskrivning för stress är svårt. Det finns inga riktigt bra metoder. Vardagsrevidering är en av få som kan visa resultat.

En stressjuk människa får avbilda sin vardag som en trasmatta, en ny rand för varje ny aktivitet och avbrott. Det kan bli en väldigt smalrandig matta. Övningen ingår i Vardagsrevidering, ett gruppbehandlingsprogram för långtidssjukskrivna. Det går ut på att med olika övningar bli medveten om sin tillvaro och förändra den. De första fem av de 16 veckorna som kursen pågår handlar mest om vardagen utanför arbetet. Sedan följer fem veckor där deltagarna analyserar problemen i sitt arbetsliv. Och försöker svara på den viktiga frågan om vilka stimulerande och energigivande aktiviteter de har slutat med.

– När man råkar ut för stress är det vanligt att man först sorterar bort det som inte är absolut nödvändigt. Kvar finns bara det jobbiga, säger docent Lena-Karin Erlandsson, som har utvecklat metoden i sin forskning vid Lunds universitet.

De sista sex veckorna i programmet får deltagarna prova hur det är att åter ha arbete i sin vardag, antingen på den egna arbetsplatsen eller på någon annan arbetsträningsplats.

Förändring är en utmaning för såväl individen som omgivningen. Partner och barn kanske måste göra saker annorlunda. På jobbet kan det bli nödvändigt att ändra på arbetsrutiner eller arbetslag, för att personen ska få tillräckligt stöd.

– Det är förlegat och okunnigt att se det bara som individens ansvar, säger Mona Eklund, professor i arbetsterapi vid Lunds universitet.

Hon har lett ett forskningsprojekt där metoden har prövats på långtidssjukskrivna kvinnor. Ett år efter avslutat program hade andelen kvinnor som hade arbete ökat med 59 procent, jämfört med 37 procent i jämförelsegruppen. Kvinnorna som provade vardagsrevidering förbättrade också sin självkänsla mer och var nöjdare med sin rehabilitering än jämförelsegruppen.

I forskningsprojektet gjordes också en kvalitativ studie där några av Vardagskvinnorna intervjuades. De ansåg att de med hjälp av programmet hade fått en mer positiv syn på sig själva liksom på arbetsplatsen, vilket gjorde att de klarade av jobbet bättre.

Vardagsrevidering

  • Vardagsrevidering prövas nu i ett samverkansprogram mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen i Malmö.
  • Målgruppen är män och kvinnor som är sjukskrivna och arbetslösa.
  • Metoden har också anpassats till föräldrar till förskolebarn med fetmaproblem och personer med psykisk sjukdom. Den ska även testas i förebyggande syfte.
  • En kommun har bestämt sig för att låta några av de anställda pröva den.

Elisabeth Vene

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen

Arbetsmiljö