”Riskerar att ställa till oreda på arbetsplatserna”

2020-11-06 00:00 Lena Gunnars  

Arbetsmiljöverkets förslag till reviderade föreskrifter om anpassning och rehabilitering fick stark kritik från flera remissinstanser hösten 2018. Generaldirektören skulle ha fattat beslut om de ändrade föreskrifterna i höst, men nu skjuts beslutet på framtiden.

De nuvarande föreskrifterna ska säkerställa att det finns rutiner och handlingsplaner för hur arbetsanpassning och rehabilitering ska gå till när någon ska tillbaka till jobbet efter sjukdom. Men både arbetsgivare och arbetstagare menar att reglerna är otydliga. Därför skickade Arbets­miljö­verket hösten 2018 ut ett förslag om reviderade föreskrifter.

Planen var att fatta beslut under våren 2020 och att de nya föreskrifterna skulle träda ikraft under senare delen av året. Men under remissrundan kom stark kritik från nästan alla remissinstanserna, däribland Svenskt Näringsliv, LO och TCO. De avstyrkte alla tre förslaget i sin helhet.

Svenskt Näringsliv skrev i sitt remissvar ­daterat den 11 oktober 2018 att förslaget innehöll så stora brister och oklarheter att det sammantaget var svårt att kommentera innehållet. Svenskt Näringsliv ansåg bland annat att Arbets­miljö­verket förbisett arbetsgivar­perspektivet och saknade en tydlig formulering kring medarbetarens ansvar i arbetsanpassningen. Vidare påpekades att Arbetsmiljö­verket hade utgått från främst Försäkrings­kassans behov av tydliga regler och resultat, vilket var alldeles för snävt.

Arbetsmiljöverket hade också gått utanför sitt mandat när det föreslagit att myndigheten skulle kunna göra en bedömning om huruvida en anställd på ett företag skulle kunna utöka arbetet på sin tjänst.

– Det var som att en arbetsanpassning bara kunde ”ge rätt” till sitt arbete, oavsett arbetsförmåga. En arbetsgivare kan ju behöva ta andra beslut. Om det inte går att ha kvar just det här arbetet kan medarbetaren få andra arbetsuppgifter eller så kan man se över om annat arbete kräver förflyttning, säger Amelie Berg på Svenskt Näringsliv och fortsätter:

– Arbetsmiljöverket har gått in i frågor som ligger utanför arbetsmiljöansvaret och in på arbetsrätten. Men detta har man ändrat i sitt senaste förslag.

Efter remissrundan tog Arbetsmiljöverket till sig av synpunkterna från parterna. Ett nytt förslag presenterades under ett samrådsmöte.

– Men Arbetsmiljöverket har fortfarande kvar en skrivning om att ”det finns en möjlighet” för medarbetarna att delta i arbetsanpassningen. För en lyckad arbetsanpassning tycker vi alltid att det är en förutsättning att medarbetare deltar i den, säger Amelie Berg.

Svenskt Näringsliv anser dock att det är bra att Arbetsmiljöverket har renodlat föreskrifterna så att de bara handlar om arbetsmiljöansvar kopplat till arbetsanpassning.

Det ogillas dock av de båda fackliga centralorganisationerna LO och TCO, som ifrågasätter varför rehabiliteringen inte finns med i det nu liggande förslaget på nya föreskrifter. LO menar att det inte framgår hur förändringarna påverkar arbetstagare som behöver ha en arbetslivsinriktad rehabilitering, där arbetsmiljölagen ska vara ett skydd.

– I det nya förslaget nämns fortfarande ingenting om rehabilitering i föreskrifterna. Vi hade föreslagit att man i stället kunde använda begreppet ”arbetslivsinriktad rehabilitering” om termen ”rehabilitering” lätt missförstås och blandas ihop med den medicinska rehabiliteringen, som ju arbetsgivaren inte har ett ansvar för, säger Carola Löfstrand, utredare på LO.

LO saknar även regeln om rehabilitering av missbruk. De anser också att skyddsombudens roll förminskas i de nya skrivningarna och är kritiska till att arbetstagarperspektivet inte finns med i konsekvensbedömningen.

Läs mer: Rustar för ny chans i byggsektorn

I våras skrev ordförandena för LO och TCO ett gemensamt brev till Arbetsmiljöverkets general­direktör och framförde sin oro för att ersätta de nuvarande föreskrifterna om arbetsanpassning och rehabilitering med det nya förslaget.

– Vi är rädda för att det nya förslaget indirekt ska försvaga tillämpningen av arbetsmiljölagen och föreskrifternas krav, så att det blir svårare för sjuka att komma tillbaka i arbete. Att det tas bort fördjupade regler runt det som står i arbets­miljö­lagen gör att tyngden på arbetsgivarens arbetsmiljöansvar gällande rehabilitering av anställda minskas. Vi anser att det tvärtom behöver förstärkas och framför allt efterlevas bättre, framhåller Carola Löfstrand.

Arbetsmiljöverket har också skickat ut ett förslag till vägledning till de nya föreskrifterna på remiss.

– Kritiken blev stark även gentemot den före­slagna vägledningen som vi ansåg bidrog till ännu mer otydlighet än de föreslagna föreskrifterna, vilket inte är syftet med en vägledning. Även om det funnits synpunkter på nuvarande föreskriftsregler så är de många gånger bättre och mer fungerande än de föreslagna nya föreskrifterna, vilka riskerar att ställa till oreda på arbetsplatserna och inte leda till att förebygga och få en enklare återgång till arbetet, säger Carola Löfstrand.

Nu är det dock länge sedan parterna hörde ­något om hur processen fortgår på myndig­heten.

Christina Jonsson, enhetschef på Arbetsmiljöverkets avdelning för regler, meddelar via mejl att det har varit ett ansträngt arbetsläge, främst på grund av coronapandemin.

– Därför har generaldirektören valt att skjuta på beslutet om de reviderade föreskrifterna om anpassning. Jag har i dag inget beslutsdatum att meddela, säger hon till Arbetarskydd.

Missa inga nyheter - beställ Arbetarskydds kostnadsfria nyhetsbrev

Lena Gunnars

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsmiljö