Riskbedömningar saknades för brandmännens arbete

2018-06-08 00:00 Karin Nilsson  

Arbetsmiljöverket krävde att Mälardalens Brand- och Räddningsförbund senast den 30 april 2017 skulle ta fram skriftliga rutiner för genomförande av undersökningar och riskbedömningar inför sommarperioden och andra ändringar i verksamheten som påverkar arbetstiderna och/eller arbetsförhållandena för brandmännen. Vid ett uppföljningsbesök den 12 maj 2017 och en inspektion den 28 juni 2017, med anledning av två tillbud, kunde verket konstatera att bristerna inte åtgärdats i sin helhet. Förbundet hade arbetat med en riskanalys och vidtagit en del åtgärder. Men förbundet kunde inte lämna någon redogörelse för hur rutinen för genomförande av riskbedömningar ser ut. De två tillbuden inträffade efter att förbundet tagit i drift två nya anläggningar utan att göra riskbedömningar. Förbundet hördes inte av.

Förvaltningsrätten konstaterar att det är utrett att förbundet inte följt Arbetsmiljöverkets föreläggande i sin helhet inom utsatt tid. Arbetsmiljöverkets ansökan bifalles och rätten dömer ut vitet om 50 000 kronor.

Karin Nilsson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen