Reglerna gäller oavsett arbetsmoment

2018-11-02 00:00 Jonna Söderqvist  

FÄLLD. Arbetsmiljöverket påpekade att regler om fallskydd även gäller när ställningar monteras ned. Förvaltningsrätten gick på verkets linje och dömer ut sanktionsavgiften.

Arbetsmiljöverket krävde att Rafael RB AB skulle betala 45 700 kronor i avgiftsföreläggande. Vid en inspektion den 17 februari 2017 uppmärksammade verket att det pågick byggnadsarbeten på tak och att fallskydd saknades där det fanns risk för fall från två meter eller mer. Bolaget ville inte betala.

Enligt bolaget skedde inspektionen under en nedmontering av byggnadsställningen med en mindre fallhöjd än två meter. Bolaget för fram att det fanns livlinor till alla arbetstagare på plats och att arbetstagarna som syns på verkets fotografier jobbar på ett förstärkt altantak som lutar mindre än sex procent. Inga arbeten utfördes på taket, och om arbetet utförs längre från kanten än två meter ska varken skyddsräcke eller livlina behövas. Det som, enligt bolaget, skulle kunna fattas är plastkoner med plastband emellan.

Arbetsmiljöverket för fram att reglerna om fallskydd gäller oavsett vilket arbetsmoment som utförs. De gäller alltså även vid nedmontering av byggnadsställning.

För arbete på lågt lutande tak krävs en varaktig avgränsning av området, minst två meter från kanten, vilket inte fanns. Ställningen intill altantaket saknade dessutom skyddsräcke och arbetstagarna använde ingen personlig skyddsutrustning.

Arbetsmiljöverket justerade den ursprungliga sanktionsavgiften från 45 700 kronor till 44 300 kronor efter yrkande från bolaget.

Förvaltningsrätten gör samma bedömning som Arbetsmiljöverket på basis av foto­doku­mentationen och anser att det är visat att det utfördes arbete där tillräckligt fallskydd saknades, där det förelåg risk för fall och där fallhöjden var två meter eller mer.

Förvaltningsrätten bifaller Arbetsmiljö­verkets ansökan och bolaget ska betala 44 300 kronor i sanktionsavgift.

Jonna Söderqvist

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsmiljö