Regeringen satsar mer på att motverka arbetslivskriminalitet

2021-04-16 16:01 Lena Gunnars  
Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark. Foto: Claudio Bresciani/TT

Regeringen har nu lämnat 2021 års ekonomiska vårproposition till riksdagen. Bland annat avsätts permanenta medel för samverkan mellan myndigheterna när det gäller att motverka arbetskraftsexploatering.

I budgetpropositionen för 2021 har regeringen beslutat att Arbetsmiljöverkets förvaltningsanslag ska ökas permanent med 30 miljoner kronor. Pengarna ska användas till att öka de myndighetsgemensamma kontrollerna mot arbetslivskriminalitet.

Syftet med samverkan är att motverka fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet. Myndigheterna ska ges förutsättningar att upptäcka och motverka människohandel och människoexploatering. De får även i uppdrag att återkomma med förslag på hur samrådet med arbetsmarknadens parter kan utvecklas, skriver regeringen.

– Ingen människa ska utnyttjas på svensk arbetsmarknad. Missbruk av olika regelverk och exploatering av människor behöver stoppas. Samhällets syn på arbetsgivare som utnyttjar människor och missköter de anställdas arbetsmiljö ska vara kompromisslös, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark i ett uttalande.

Redan i budgetpropositionen för 2018 beslutades om särskilda medel för att stärka arbetet med att skapa ordning och reda på arbetsmarknaden. Mellan åren 2018 och 2020 sattes totalt 18 miljoner per år av för det.

Åtta myndigheteter fick i uppdrag att under denna period skapa effektiva metoder för myndighetsgemensamma kontroller.

Under åren som regeringsuppdraget pågick registrerades totalt 4 200 kontroller inom myndighetssamverkan.

För Arbetsmiljöverket del gav kontrollerna resultat. De ledde till runt 500 underlag för möjligt uttag av sanktionsavgift. Det har bland annat rört sig om brister kring fallskydd, besiktningar och uteblivna medicinska kontroller. Arbetsmiljöverket har även fattat beslut om lika många förbud och förelägganden.

Efter Riksrevisionens granskning av statens insatser mot exploatering av arbetkraft beslutade regeringnen om en skrivelse kring detta. 

Regeringen understryker vikten av en effektiv samverkan mellan myndigheterna för att motverka att människor utnyttjas på arbetsmarknaden:

"Regeringens ambitioner för samverkan mot arbetslivskriminalitet har höjts".

Missa inga nyheter - beställ Arbetarskydds kostnadsfria nyhetsbrev

Lena Gunnars

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsmiljö