Pengarna finns för arbetsskadade - men få söker

2015-12-30 14:55 Elisabet Örnerborg  

LIVRÄNTA. Alltför få arbetsskadade söker den ersättning de har rätt till. Då försvinner flera miljarder ur budgeten.<br/>– Vi tror att det finns ett jättestort mörkertal, säger Claes Jansson, chef för LO-TCO Rättsskydds försäkringsenhet.

När pengarna som avsätts till arbetsskadeförsäkringen inte går åt, minskar anslaget i statsbudgeten. Nästa år har anslaget minskat med flera hundra miljoner.

– Det beror inte på att Försäkringskassan blivit hårdare, tvärtom, säger Claes Jansson, LO-TCO Rättsskydd.

– Tidigare var det bara avslag. Nu får hälften av de ansökningar som prövas rätt redan i första instans, Försäkringskassan, säger han.

Anledningen till att så få får del av arbetsskadeförsäkringens miljoner är att det är så få som vänder sig till Försäkringskassan med krav på livränta, menar Claes Jansson. Med tanke på alla anmälningar om arbetsolycksfall till Arbetsmiljöverket och de ökande sjukskrivningarna borde det vara fler.

– Vi tror att det finns ett jättestort mörkertal, säger Claes Jansson och räknar upp några orsaker till varför så få söker livränta:

• Myten att det är omöjligt att få sin skada godkänd.

• Man kanske anmäler arbetsskadan men tänker inte på att söka om ersättning också.

• Man ger upp inför alla papper som ska fyllas i.

• Arbetsskadeförsäkringen handläggs på ett par tre ställen i landet. Ens vanliga handläggare på kassan känner kanske inte till hur den fungerar.

• Facket, som den skadade vänder sig till, har också tappat lite av den lokala förankringen.

Ännu en orsak är den rehabiliteringskedja som infördes vid årsskiftet 2008/2009. Kraven för att få sjukersättning skärptes och det infördes en stupstock: när antalet sjukdagar är förbrukade är den som är sjuk eller skadad hänvisad till Arbetsförmedlingen i tre månader innan han eller hon kan bli sjukskriven igen.

– Nu är det det som tar tid.

En till två procent av det totala antalet ärenden som kassan prövar blir LO-TCO Rättsskydd inblandat i. Den siffran är densamma över åren, och avser i regel de svåraste fallen.

– I år har vi bara 100 ärenden jämfört med 2005 då vi hade fem gånger så många. Det har att göra med att kassan prövar så få ärenden, säger Claes Jansson.

LO-TCO Rättsskydd har jämfört andelen bifall år 2005 med år 2014. Andelen godkända arbetssjukdomar ökade mellan de åren från 26 procent till 46 procent.

– Så hälften av dem som anmält arbetssjukdomar får rätt i första instans, säger Claes Jansson.

Tittar man på både arbetssjukdomar och olycksfall ökade andelen godkända från 37 procent 2005 till förra årets, 2014, 57 procent.

– Lite mer än hälften får godkänt redan hos Försäkrings­kassan.

 

Läs också:

Läs mer: Arbetsskada: Så gör du – steg för steg

 

Läs mer: Så beställer du extranumret om arbetsskador

 

Budgetanslag till arbetsskadeersättningar

2005: 6362059000 kronor

2014: 3479000000 kronor

2016: 3121000000 kronor

Se till att få del av dem – annars försvinner miljarderna

Flera miljarder mindre

• 6,4 miljarder kronor var avsatta till arbetsskadeersättningar i budgeten 2005. I budgeten för 2014 var samma utgiftspost 3,5 miljarder. Och i budgeten för 2016 har de avsatta pengarna för arbetsskadeersättningar minskat med ytterligare 358 miljoner kronor till 3,1 miljarder – hälften så mycket som de arbetsskadade skulle få del av 2005.

• Det minskade anslaget till arbetsskadeförsäkringen beror främst på färre nybeviljade arbetsskadelivräntor i kombination med att ett större antal personer som har livränta har uppnått 65 års ålder, då livräntan upphör, skriver regeringen i proposition 2015/16:1.

• Regeringens analys: Denna utveckling bedöms fortsätta även de kommande åren.

Elisabet Örnerborg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsmiljö