”Ombordpersonal kan vara skillnad mellan liv och död”

2014-11-04 13:16 Elisabet Örnerborg  
Ensam är inte stark.– Vi behöver ombordpersonal för lokförarens och för passagerarnas skull, säger Tony Gezelius, huvudskyddsombud på Veolia Öresundstågen. Han agerade under strejkstridens hetta i somras och använde sin stopprätt. Foto: Daniel Nilsson

ELDSJÄLEN. Mardrömmen är att vara ensam med hundratals passagerare om något oväntat inträffar.– En tågvagn blir rökfylld på en minut och helt övertänd på tre, säger Tony Gezelius, lokförare och huvudskyddsombud på Veolia Öresundstågen.

I juni strejkade Seko, Tony Gezelius fackförbund. Veolia ville säga upp ett antal heltidsanställda och i stället anställa dem på deltid och timmar. Seko krävde en gräns för hur många som skulle anlitas på sådana villkor. Strax före midsommar hade parterna enats om vissa begränsningar.

Men strejken påverkade inte det ökande ensamarbetet. Tvärtom.

– När vi kom tillbaka efter strejken var det fler tåg som gick utan ombordpersonal, säger Tony Gezelius.

Som huvudskyddsombud för Veolia Öresundstågen hade han redan förra sommaren gjort arbetsgivaren uppmärksam på ensamarbetets risker.

– Veolia hade då plötsligt ändrat sina regler så att lokförare kunde köra hela vägen mellan Malmö och Göteborg ensamma, säger han.

Tidigare kunde de bara köra ensamma mellan två depåer. Att en lokförare ska köra ett 160 meter långt tåg med 500 passagerare hela vägen från Malmö till Göteborg ensam är ohållbart, menar huvudskyddsombudet. Han krävde att de nya reglerna skulle riskbedömas.

– Vi blev överens om att det fanns risker, men inte hur allvarliga de var.

Tony Gezelius anser att det måste finnas tågvärdar ombord som kan hjälpa till vid oväntade händelser. Och de oväntade händelserna är ruskiga att tänka på, särskilt om lokföraren ensam ska försöka reda ut dem.

Värsta scenariot är brand ombord.

– Vi har samarbetat med Räddningstjänst Syd och fått veta att en tågvagn blir rökfylld på en minut och helt övertänd på tre minuter.

Från det att föraren får veta att det brinner ombord tar det en minut att få stopp på tåget. Lokföraren måste också ha kontakt med trafikledningen och få godkänt därifrån innan han släpper ut folk. Så att det inte kan komma tåg på det andra spåret.

– Finns det ombordpersonal tjänar man tid som kan vara skillnad mellan liv och död.

Den ensamma lokföraren kan också bli sjuk, eller någon av passagerarna. En vanlig ”oväntad händelse” är påkörning.

– Påkörningar händer då och då. Om de inträffar i skogsområdena runt Älmhult tar en påkörning timmar att ordna upp.

Då Tony Gezelius hade en annan syn än Veolia på ensamarbetet vände han sig till Arbetsmiljöverket med en 6:6a-anmälan. När sedan strejken var över hade antalet tåg utan ombordpersonal ökat markant. Från 20 tåg i månaden sommaren 2013 till 29 tåg en enda dag i juli i år. ”Då sprack alla kalkyler.” Tony Gezelius bestämde sig för att ta till skyddsombudets kraftigaste medel: ett skyddsombudsstopp.

– Fast stoppet var felaktigt formulerat. Jag skulle ha lagt ett stopp för några specifika tåg som kördes med ensamma lokförare, inte lagt ett generellt stopp mot allt ensamarbete, så Arbetsmiljöverket hävde stoppet.

Ändå hade det effekt.

Arbetsmiljöverket kräver att arbetsgivaren ska genomföra praktiska utbildningar i evakuering. Något som aldrig gjorts tidigare, påpekar Tony Gezelius. Dessutom kräver verket att det ska finnas en handlingsplan för hur efterkontroller ska kunna göras från förarhytten i stället för från perrongen. Och kravet på brandlarm från de olika vagnarna till förarhytten innebär att fordonen måste byggas om. Något som det flertal olika lokaltrafikordnare som äger tågen då måste enas om. De som inte på 15 år har lyckats enas om att ändra på den dåliga frontbelysningen, säger huvudskyddsombudet.

– Jag ser inte kraven som verket ställt på Veolia som genomförbara. Då blir det ett förbud mot att framföra tåg med passagerare ensam. Jag firar, praktiskt sett är det ett förbud.

Att arbetsgivaren börjat bemanna tågen annorlunda tycker han är både bra och dåligt. I stället för ett tåg med två tågvärdar fick två tåg en tågvärd var. Lokförare som har jour får åka med i tåg som annars hade körts av en ensam förare.

– I dag är det färre tåg som går med en ensam lokförare, men med mer brist på service, säger Tony Gezelius.

Ombordpersonal behövs, för såväl lokförare som passagerare, menar han. Och huvudmännen vill att det ska finnas någon på tågen som passagerarna kan vända sig till och som kontrollerar biljetter.

– Annars köps inga biljetter.

Strejken har påverkat samarbetet om arbetsmiljön negativt, anser han. Samtidigt som den var uppbygglig för personalen som slöt sig samman och återupprättade lite självkänsla efter alla besparingar.

– Nu krävs det insatser för att fack och arbetsgivare ska sluta misstro varandra, men det är en facklig fråga och inte en skyddsfråga även om den påverkar skyddet. Viktigast för mig är säkerhet och arbetsmiljö.

Så har han också varit skyddsombud på tågen i femton år. Han började arbeta som tågvärd, sedan 2007 arbetar han som lokförare.

– Det var för mig en barndomsdröm. Jag är egentligen datautbildad.

Eftersom han varit både tågvärd och lokförare kan han initierat prata såväl om de arbetsmiljöproblem som handdatorn som läser av biljetterna kan ge, som om lokförarnas trasiga förarstolar och bullriga hytter. Ett gemensamt problem för alla på tågen är inandningsluften som innehåller kvarts, koppar och kol. Arbetstiderna är som de är, och annicitetsregeln; att den som jobbat längst väljer schema först, tycker han är bra. Ett ökande arbetsmiljöproblem för ombordpersonalen är hot och våld.

– I dag kan någon ställa sig och spotta på tågvärden.

För lokförarna är alla påkörningar ett psyko­socialt problem.

– Där har arbetsgivaren sedan länge ett väl fungerande system som kallas kamratstöd, säger Tony Gezelius.

Lokföraren som drabbas får inte köra vidare, en kamratstödjare kommer till platsen och stannar tills en annan förare tar över tåget och skjutsar sedan den drabbade hem.

Lokförare är ett självständigt arbete, men Tony Gezelius ser till att utnyttja alla möjligheter till kontakt med kollegerna. Vid avlösning på perrongerna, i pauser inne på kontoren, när kolleger åker med.

– De ringer, mejlar, berättar över en kaffekopp. Det mesta jag får reda på är i dessa dagliga kontakter. Sedan handlar det om att välja också. Man måste själv som skyddsombud lista ut vad som är viktigt.

Tony Gezelius

Ålder: 45 år.

Familj: Fru och barn.

Bor: I villa på Österlen utanför Tomelilla.

Yrke: Lokförare.

Viktigast: Säkerhet och arbetsmiljö. Valdes till elevrepresentant i gymnasiet när han hade insett att arbetsmiljöfrågorna gällde även för elever. Sedan 15 år skyddsombud på tågen, först för tågvärdarna, sedan för lokförarna och nu huvudskyddsombud för hela Veolia Öresundstågen.

Nackdelar: ”Att jobba varannan helg sliter på relationer och det sociala livet och att ofta sova borta, i Alvesta eller i Göteborg.”

På fritiden: Foto.

På raster: Pratar med kollegerna. ”Tack vare mina dagliga kontakter med lokförare och tågvärdar får jag reda på mycket. Som att det var vägglöss på hotellet.”

Råd: ”Att se till att prata med kolleger på fikaraster och när man löser av varandra. Som skyddsombud måste man sedan välja vad som är viktigast.”

Skyddsombudets bästa verktyg

• Skyddsombudens rättigheter finns i arbetsmiljölagens kapitel 6 som handlar om samverkan. Med hjälp av paragraf 6a i det kapitlet, den så kallade hänvändelserätten, kan skyddsombudet begära att arbetsgivaren undersöker eller åtgärdar ett arbetsmiljöproblem.

• Blir det ingen lokal lösning kan skyddsombudet kalla in Arbetsmiljöverket som då gör en inspektion. En 6:6a-anmälan är, vid sidan av stopprätten som beskrivs i kapitel 6 paragraf 7, skyddsombudets bästa verktyg.

• Läs mer på: www.arbetarskydd.se under rubriken ”6:6a ett vapen i kampen om miljön”.

Elisabet Örnerborg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsmiljö