”Om man inte kan utföra arbetet säkert. Gör det inte!”

2022-04-11 14:03 Nina van den Brink  
Per Söderström, chef för arbetsmiljö och hälsa på ISS.

ARBEtSGIVAREN. Städare är ofta så serviceinriktade att de missar att ta till vara på sin egen säkerhet.

Hur bedriver man systematiskt arbetsmiljöarbete när de anställda är utspridda ute hos kunder?

- ISS arbetsmiljöprocess är uppdelad i sju steg som motsvarar moment i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Dessa steg följs oavsett om det gäller anställd hos olika kunder eller om flera är samlade hos en kund. Våra chefer har tät kontakt med sina medarbetare genom telefonsamtal, besök ute hos kund och arbetsplatsträffar.

- Skyddsronder planeras och utförs regelbundet och skyddsombud är med på de enheter där de bedömer att det behövs.

Och hur går det till att göra riskbedömningar?

- Övergripande riskbedömning görs för verksamheten och den följs upp hos varje kund baserat på skyddsronder och tillbud. Det utförs även platsbaserade riskbedömningar vid exempelvis arbeten på hög höjd.

Vad finns det för karriär- och utvecklingsmöjligheter för städbolagsanställda städare?

- Det finns flera utvecklingsmöjligheter inom ISS. Vi använder digitala utbildningsverktyg för kompetensutveckling och följer upp med andra typer av utbildningar. Inom yrkeskategorierna finns möjlighet att fördjupa sig inom exempelvis golvvård eller olika sorters specialstädningar. Då ISS är ett globalt företag och en av Sveriges största arbetsgivare med många olika tjänster inom flertalet branscher så finns även möjlighet att gå vidare och arbeta inom andra områden.

Kunderna upphandlar och utgår ofta från priser. Riskerar det att leda till att pressen blir för hård på städarna?

- Då vi på ISS sätter pris ingår arbetsmiljö och rimliga tider för utförande som en viktig faktor. ISS är inte alltid billigast, vi är ett seriöst företag som följer lagar och regler och är en samarbetspartner till våra kunder. För oss är det viktigt att få kunderna att förstå hur ett seriöst arbete bedrivs och få dem att ifrågasätta orimligt låga priser för att minska den osunda konkurrensen.

Vilka arbetsmiljöarbete tycker ni är allra viktigast just nu?

- ISS har under de senaste åren arbetat aktivt med att få i gång tillbud och riskrapportering från medarbetarna vilket börjar ge effekt. När man rapporterar en risk så har man också förstått den och agerar därefter.

- ISS säkerhetsregel nummer ett är: Om man inte kan utföra arbetet säkert. Gör det inte!

Och var finns de stora utmaningarna /svårigheterna?

- De största utmaningarna är att få ordentlig genomslagskraft på de åtgärder som införs baserade på risker och tillbud. Fallolyckor är exempelvis en av de vanligaste orsakerna till arbetsskador, här arbetar ISS aktivt med utbildning och information om hur man arbetar säkert inom detta område men det kan vara svårt att bryta gamla vanor som invant felaktigt arbetssätt. ISS medarbetare har en stark servicekänsla och vill göra alla nöjda och där finns det en utmaning att få till en rutin kring att sätta säkerhet före service.

Finns det något intresse för att hjälpa städare att variera sina arbetsuppgifter för att undvika förslitning, till exempel genom att låta två städare turas om på sina respektive arbetsplatser

- ISS arbetar för att förebygga skador och förslitningar. Ett sätt är att skapa städområden med olika typer av lokaler som städas, för variation. ISS ser också positivt på att kunna ha flera olika tjänster hos en kund så att medarbetare kan utföra olika sorters tjänster under dagen för att få variation. Att låta städare turas om på respektive arbetsplats kan ibland vara en lösning, men oftast utförs samma arbetsuppgifter på olika arbetsplatser, så det är oftare viktigt att kunna variera arbetsställning, metod och uppgift inom sin arbetsplats.

Nina van den Brink

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsmiljö