Olika syn på obligatorisk försäkring

2021-06-07 09:00 Kamilla Kvarntorp  
Per Winberg, Afa Försäkring. Foto: Linda Harling

Arbetsgivare måste inte ha en försäkring som skyddar anställda som skadar sig på jobbet. Rätt anser vissa. Fel menar andra, som efterlyser en obligatorisk trygghetsförsäkring.

Det är inte obligatoriskt för svenska företag att ha en trygghetsförsäkring vid arbetsskada, en så kallad TFA-försäkring.  Det betyder att de som jobbar på arbetsplatser som inte har kollektivavtal, hängavtal eller frivilligt har tecknat Afa:s försäkringar inte får ersättning för det totala inkomstbortfallet, sveda och värk samt lyte och med om de skadar sig på jobbet.

Per Winberg på Afa Försäkring, som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK, och administreras av Afa försäkring, uppskattar att det handlar om ungefär 200 000 personer. Håkan Svärdman, samhällspolitisk chef på försäkringsbranschens fackförbund Forena, tror att det rör sig om ännu fler. Han hör till dem som anser att det bör vara obligatoriskt för alla arbetsgivare att teckna en arbetsskadeförsäkring motsvarande TFA för sina anställda.

ꟷ Ett starkt motiv för en obligatorisk arbetsskadeförsäkring är att alla inte omfattas av försäkringen. I dag hamnar många anställda utanför den medicinska invaliditetsförsäkringen som TFA täcker upp. Merparten är inom service, hotell och restaurangbranschen, där kollektivavtalstäckningsgraden är som lägst. De skulle fångas upp i en sådan här lösning, säger Håkan Svärdman.

Han tror också att den svenska modellen skulle gynnas om en lagstiftning togs fram som gjorde trygghetsförsäkringen obligatorisk för alla arbetsgivare – fler företag skulle teckna kollektivavtal eller hängavtal eftersom det är mer prisvärt än att teckna försäkringen i ett försäkringsbolag som parterna inte äger.

Att anställda på den svenska arbetsmarknaden saknar en trygghetsförsäkring vid arbetsskada gör också att Sverige inte lever upp till Europakonventionen, betonar Håkan Svärdman.

ꟷ Människor dribblas bort när det inte finns en ordentlig försäkringslösning. Många som skadar sig tänker inte tanken att driva en skadeståndsprocess, säger Håkan Svärdman.

Hotell- och restaurangfackets avtalssekreterare, Per Persson, vill däremot inte att det ska lagstiftas om en obligatorisk trygghetsförsäkring vid arbetsskada. Han vill att försäkringen även i framtiden ska hanteras av parterna.

ꟷ Parterna bör själva styra över hur försäkringen ska hanteras och vilka villkor som ska gälla. Annars styrs det av politiker som saknar kompetens i försäkringsfrågor. Och villkoren beror på vilken politisk majoritet som styr för tillfället, säger Per Persson.

Han upplever inte att det är ett problem att anställda på arbetsplatser som inte omfattas av en TFA-försäkring har ett sämre försäkringsskydd om de skadar sig på jobbet.

ꟷ Arbetstagare ska undvika att jobba på företag som inte har kollektivavtal. Den som jobbar på ett företag som inte har kollektivavtal ska bli medlem i facket, och höra av sig till oss, då tecknar vi kollektivavtal med företagen, säger Per Persson.

Ungdomar och nyanlända vet kanske inte vad ett kollektivavtal är, utan är glada över att ha fått ett jobb. Bör de inte ha samma skydd som andra om de skadar sig på jobbet?

ꟷ Föräldrar måste ta ett större ansvar och informera sina barn om hur kollektivavtalen fungerar. Vi är också ute i skolorna och informera om att försäkringar ingår i kollektivavtalen. Nyanlända har ofta kontakt med Migrationsverket, där får de information. Även på SFI får de information om vad kollektivavtal innebär på den svenska arbetsmarknaden. Den informationen finns att få för de här grupperna, säger Per Persson.

Håkan Svärdman håller inte med Per Persson om att den som inte jobbar på ett företag med kollektivavtal får skylla sig själv om hen skadas och inte omfattas av en TFA-försäkring.

ꟷ Många människor har ingen möjlighet att tacka nej till ett jobb. De måste försörja sig. Det måste man respektera fullt ut, säger han.

Företagarnas arbetsrätts- och arbetsmiljöexpert, Lise-Lotte Argulander, ser både för- och nackdelar med en tvingande trygghetsförsäkring.

ꟷ Som det är nu måste arbetstagaren stämma arbetsgivaren för att få ekonomisk ersättning om det har inträffat en olycka. Med en arbetsskadeförsäkring slipper både arbetsgivare och arbetstagarna det, säger hon.

Men organisationen är skeptisk till de kostnader en obligatorisk försäkring skulle medföra för mindre företag.

ꟷ Vi vet från våra undersökningar att kostnadsmassan ofta är det som det lilla företaget backar för. Att ha en tvingande lagstiftning skulle lägga på kostnader för de små företagen, säger Lise-Lotte Argulander.

Om det blir en tvingade lag vill Företagarna att det blir en obligatorisk statlig försäkring, inte att försäkringen hanteras av parterna på det sätt som sker i dag.

ꟷ I dag förfogar parterna helt över kostnadsbilden. Kostnaden är human, men vi vet inte hur det ser ut i framtiden. Risken är stor att det blir dyrt för mindre företag. För att villkoren inte ska bli snedvridna behövs en opartiskhet. Försäkringen som den är utformad nu ägs och förvaltas av andra. Mindre företag kan varken påverka den eller har någon insyn i den, säger Lise-Lotte Argulander.

Även företag som inte har kollektivavtal kan ansluta sig till Afa:s försäkringssystem. Ungefär 100 000 arbetsgivare har gjort det, enligt Afa. De flesta är egenföretagare, men även andra mindre företag som saknar kollektivavtal har gjort det.

Företagarna rekommenderar alltid sina medlemmar att frivilligt teckna Afa:s försäkringar för sina anställda, för att de ska slippa att hamna i en skadeståndsprocess om en anställd skadar sig på arbetsplatsen.

Premien för TFA-försäkringen är bara 0,01 procent av lönesumman. Men det går inte att enbart teckna TFA, arbetsgivarna måste köpa hela försäkringspaketet. För en arbetsgivare med enbart tjänstemän anställda blir premien 200 kronor per år. För arbetsgivare som bara har arbetare anställda, som i snitt tjänar 29 750 kronor i månaden, blir premien drygt 1 500 kronor per månad.

Företagarna skulle gärna se att de gick att teckna enbart TFA-försäkringen, utan att köpa hela Afa:s försäkringspaket. 

ꟷ Det skulle vara mycket smidigare för de mindre företagen om det gick att ha arbetsskador, olyckor och sjukdomar separat, precis som det är för tjänstemän i dag, säger Lise-Lotte Argulander. 

Organisationen skulle också välkomna om parterna blev bättre på att informera om att de går att försäkra sig mot arbetsskador utan att teckna kollektivavtal.

ꟷ Det är ett önskemål, men de har inget intresse av det. De vill att företagen tecknar kollektivavtal, säger Lise-Lotte Argulander.

Att uppmana arbetsgivare att bara teckna en trygghetsförsäkring ser Per Persson på hotell- och restaurangfacket inte som något alternativ.

ꟷ I en privat försäkring går det inte att teckna omställningsförsäkringen. Det är viktigt att den som blir uppsagd på grund av till exempel arbetsbrist kan ställa om. Av den anledningen vill vi inte ha privata försäkringar, säger han.

Är det inte bättre att det finns en privat trygghetsförsäkring än ingen alls om det händer en olycka?

ꟷ Då får den anställda stämma arbetsgivaren. Den risken är stor. Det är inte säkert att den drabbade får ut några pengar. Företaget kan kursa och slippa alla betalningskrav framåt. Finns ett kollektivavtal gäller det även efter en konkurs, säger Per Persson.

Kamilla Kvarntorp

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsmiljö