Oförklarligt klättrande orsak till dödsolycka

2015-12-06 23:00 Ann Norrby  

FRIAD. Hela teamet visste att de inte skulle klättra upp på en stege innan den var färdigmonterad. Trots det gjorde den omkomne vid vindkraftsbygget det. Varför han gjorde det går inte att förklara, anser hovrätten.

Dödsolyckan hände våren 2011 vid bygget av vindkraftverk nära Hammerdal i Strömsunds kommun. Den omkomne var inhyrd av Enercon Energy Converter AB från Palm & Partner Bemannings AB. Han ingick i ett team som arbetade inne i ett av kraftverkets torn. Han hade en klättersele på sig när han klättrade upp på en stege. Men selen lossnade i skarven mellan två stegar och han föll elva meter ner i betonggolvet.

Åklagaren: Arbetsplatsen präglades av dålig säkerhetskultur, stress och tävlingsmentalitet. Det saknades tillräckliga rutiner och instruktioner för hur arbetsuppgifterna kunde göras på ett säkert sätt. Enercons vice vd ska fällas för att ha vållat dödsfallet. Företaget ska betala minst 2 000 000 kronor i företagsbot.

Vice vd: Hon har inte åsidosatt sina skyldig­heter.

Företaget: Företaget ska inte betala företagsbot.

Tingsrätten: Arbetsmiljöverkets utredning efter olyckan är så bristfällig att dess slutsatser måste vägas med stor försiktighet.

De arbetsmiljöbrister som har kommit fram efter en utredning som företaget självt beställt från Preventus, bestrids av företaget och vice vd. Åklagaren har inte heller lyckats bevisa att bristerna funnits.

Arbetsgivaren var inte skyldig att övervaka arbetet bättre eftersom alla på arbetsplatsen var erfarna och kände till både säkerhetsbestämmelserna och riskerna. Varför den omkomne frångick instruktionerna och bröt mot säkerhetsbestämmelserna för arbetet, är okänt. Men det var anledningen till olyckan.

Domslut: Åtalet ogillas.

Åklagaren: Tingsrättens dom ska ändras. Vice vd ska dömas för vållande till annans död och företaget ska betala minst 2 000 000 kronor i företagsbot.

Vice vd och företaget: Tingsrättens dom ska inte ändras.

Hovrätten: De uppgifter som kommit fram genom arbetsmiljöinspektören stämmer inte överens med vittnesmålen från den omkomnes arbetskamrater. Även uppgifterna från Preventus utredning ska värderas med viss försiktighet eftersom det inte framgår vem eller vilka som har lämnat uppgifterna.

Vittnesmålen från arbetskamraterna visar att de väl kände till hur de skulle hantera stegarna och att de visste att de bröt mot sina instruktioner. De var förhållandevis erfarna och var säkerhetsutbildade. Åklagarens påstående om dålig säkerhetskultur, stress och tävlingsmentalitet stöds inte av arbetstagarnas vittnesmål.

Avsteget från de fasta rutinerna och säkerhetsföreskrifterna är oförklarligt.

Domslut: Tingsrättens dom fastställs.

Ann Norrby

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsmiljö