”Oerhört tydligt att lagstiftning är en fantastisk drivkraft”

2020-12-04 00:00 Kamilla Kvarntorp  

Han är chefernas röst i Europa. De senaste åren har Martin Jefflén arbetat intensivt för att göra det lättare att larma om missförhållanden på europeiska arbetsplatser. När EU nu har antagit visselblåsardirektivet vill han förbättra den psykosociala arbetsmiljön.

I oktober 2013 valdes Martin Jefflén till ordförande för Eurocadres, den europeiska fackliga organisationen för chefer och specialister i Europa. Samma år antog organisationen ett program där en viktig punkt var att lobba för ett EU-direktiv om visselblåsarskydd. Kampanjarbetet har gett resultat. I oktober förra året antog Europaparlamentet och ministerrådet visselblåsardirektivet, som ska skydda dem som slår larm om brott mot unionsrätten på sina arbetsplatser.

– Jag är väldigt stolt över att Eurocadres har bidragit till att förbättra villkoren för Europas arbetstagare, inte bara för våra medlemmar. I länder där arbetstagare inte tryggt kan rapportera om missförhållanden i verksamheten är risken större för att företagen missköter sig, säger Martin Jefflén under en webbintervju.

Sitt fackliga engagemang har Martin Jefflén fått med sig från barndomen och två fackligt aktiva föräldrar. Ett av de första förtroendeuppdragen var som elevskyddsombud i gymnasiet.

– I skolan tyckte jag att arbetsmiljön var viktig. Det fackliga intresset har alltid funnits där.

I dag är du ordförande för Eurocadres som organiserar sex miljoner chefer och specialister. Varför behöver de en facklig organisation?

– Chefen representerar ofta arbetsgivaren och är motparten för fackliga organisationer. Men det är lätt att glömma att chefer oftast även är arbetstagare. Vi bevakar och driver frågor som berör våra medlemmar. Efter visselblåsarfrågan jobbar vi nu med den psykosociala arbetsmiljön.

Varför var ett EU-direktiv om visselblåsarskydd viktigt för era medlemmar?

– Om det förekommer olaglig verksamhet måste de kunna rapportera till den ansvariga myndigheten så att missförhållandena rättas till. De ska inte behöva hamna i en situation där de tvingas göra olagligheter.

Men Martin Jefflén är inte helt nöjd med visselblåsardirektivet – det går till exempel inte att slå larm om anställningsvillkor, diskriminering och arbetsmiljö och samtidigt skyddas av lagen.

– Nu måste vi slåss för att de här områdena kommer med i varje medlemslands lagstiftning. Inte minst Metoo-rörelsen visade att det är viktigt att kunna lyfta frågor om diskriminering och trakasserier och få skydd mot repressalier.

Sedan visselblåsardirektivet antogs av EU är den viktigaste arbetsrättsliga frågan på EU-nivå att även få till ett direktiv om den psykosociala arbetsmiljön, anser Eurocadres.

– Den mentala ohälsosituationen i Europa är katastrofal. Även före covid-19-pandemin hade vi en stressepidemi. Digitaliseringen gör att det är lätt att vara i tjänst hela tiden. Men ingen ska behöva bli sjuk av sitt jobb, säger Martin Jefflén.

Han ser en stor risk för att den psykosociala arbetsmiljön försämras ytterligare i spåren av covid-19, när företag som har drabbats hårt av minskad efterfrågan tvingas att dra ner på personal.

– Pandemin bidrar till att skapa en ännu värre mental ohälsosituation på europeiska arbetsplatser. Det är ett mer alarmerande behov än någonsin att ta itu med de mentala hälsoaspekterna av vårt arbete.

I Bryssel är det på grund av pandemin utegångsförbud mellan klockan 22.00 och 06.00 och munskydd är obligatoriskt överallt i staden. Enligt den så kallade sociala kontaktbubblan är det dessutom bara tillåtet att ta emot en till två gäster i hemmet. Och alla som kan måste arbeta hemifrån.

Hur är din egen psykosociala arbetssituation?

– Att sitta hemma ensam i ett främmande land är ju inte optimalt. Det här livet är som en ständig karantän, säger Martin Jefflén som har flyttat hem kontoret till gästrummet hemma i lägenheten i Bryssel.

Hur kan arbetsmiljön bli bättre med ett nytt EU-direktiv?

– När den europeiska arbetsmiljöbyrån frågade arbetsgivare vad som får dem att engagera sig i arbetsmiljöarbetet, svarade 89 procent att det huvudsakliga skälet är att det finns ett lagkrav. Det är oerhört tydligt att lagstiftning är en fantastisk drivkraft.

Enligt det EU-direktiv som finns på arbetsmiljöområdet, ramdirektivet för arbetsmiljö, har arbetsgivarna ett ansvar för den psykosociala arbetsmiljön. Räcker inte det?

– Statistiken visar väldigt tydligt att det inte fungerar. Antalet sjukdagar fortsätter att stiga, och mer än hälften av alla sjukdagar kommer utifrån arbetsrelaterad stress. Problemet är ännu större i våra medlemsgrupper. Det innebär ofantliga kostnader för samhälle, företag och individer, säger Martin Jefflén och tillägger:

– Det behövs en lagstiftning för att få en tydlighet om vad som gäller för till exempel arbetsmängd, ansvar och vem det går att vända sig till för att få stöd med att prioritera arbetet.

Sverige är ett av få EU-länder där det finns ett tydligt regelverk om den psykosociala arbetsmiljön. I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö, osan, från 2016, regleras kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling.

– Osan inspireras vi av på Europanivå. Men i Sverige skulle ett direktiv nog inte innebära några större förändringar, säger Martin Jefflén.

Konkret handlar Eurocadres arbete nu om att övertyga kommissionen om att det finns ett behov av ett EU-direktiv om den psykosociala arbetsmiljön.

– Det europeiska fackliga institutet genomför nu forskning om stressens kostnader i Europa. Tillsammans med dem och Europafacket ser vi över vad vi skulle vilja ha med i ett direktiv. Tack vare att fackliga organisationer, enskilda organisationer och politiker samarbetade lyckades vi sätta tryck på kommissionen och få till stånd ett visselblåsardirektiv. De erfarenheterna tar vi nu med oss i arbetet med ett direktiv om psykosocial arbetsmiljö.

Eurocadres

Bildades 1993 och organiserar chefer och specialister inom det privata näringslivet och offentlig sektor i alla branscher. TCO och Saco är svenska medlemsorganisationer. Organisationen har sex miljoner medlemmar i Europa, varav ungefär en miljon i Sverige. Fyra heltidsanställda arbetar på huvudkontoret i Bryssel. Euro­cadres bedriver påverkansarbete och har bland annat drivit frågan om visselblåsardirektivet. Fokuserar nu på ett EU-direktiv om den psykosociala arbetsmiljön samt omställning och kompetensutveckling på den europeiska arbetsmarknaden.

Martin Jefflén

Gör: Ordförande för Eurocadres sedan oktober 2013.

Bakgrund: Studier i statsvetenskap vid Stockholms universitet. Har haft flera internationella uppdrag. Har varit demokratisekreterare och ansvarig för chefsfrågor på europeisk nivå på fackförbundet Unionen.

Bor: Forest i Brysselregionen.

Familj: Pojkvän i Tammerfors, katt i Bryssel.

Fritid: Musik. Spelar mycket piano och lyssnar gärna på brittisk independentmusik. Sedan flytten till Bryssel blir det också en hel del fransk musik, till exempel Tim Dup.

Gör efter uppdraget: Valdes om till ordförande 2017. Enligt stadgarna går det bara att bli omvald en gång. När uppdraget upphör i oktober 2021 är tanken att återvända till Unionen och dra nytta av de europeiska erfarenheterna.

Kamilla Kvarntorp

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsmiljö