Oeniga expertvittnen i tingsrätten

2021-05-07 11:15 Karin Nilsson  
En snickare skadade sig på cirkelsågen som inte hade en så kallade spaltkninv som skydd i december 2018. Foto: Foto från polisen förundersökningsprotokoll.

Spaltkniv som skydd vid sågen eller inte. Experterna som vittnade i tingsrätten var oeniga om effekten. Därför blev det ingen företagsbot för byggföretaget.

Den 3 december 2018 skadade sig en arbetstagare hos Linds Bygg i Vittsjö AB när han skulle klyva en träregel med en cirkelsåg. Sågen kom i kläm och studsade tillbaka. En bit av hans tumme kapades vilket ledde till en längre sjukskrivning.
Åklagare Jan Olin, vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, ansåg att arbetsmiljöansvarig i bolaget av oaktsamhet orsakat olyckan och krävde 100 000 kronor i företagsbot.
Riskerna var inte tillräckligt undersökta och ansvarig hade inte sett till att en så kallad spaltkniv var monterad på cirkelsågen som skydd. Åklagaren ansåg att arbetsgivaren inte heller hade gett tillräckliga instruktioner till arbetstagaren som varken behärskade det svenska språket eller hade utbildning för arbetet.

Bolaget motsatte sig en begäran om företagsbot. I tingsrätten påpekade bolaget att det hade gjorts en riskbedömning när spaltkniven togs bort och att den togs bort för att alla sågar skulle fungera likadant. Därmed skulle färre olyckor ske. Kravet på spaltkniv på sågarna fanns inte heller längre. Bolagets företrädare påpekade också att arbetstagaren var väl förtrogen med sågen och fick arbetsmomenten visade för sig praktiskt eftersom han inte var så duktig på svenska. Bolaget menade att det under alla förhållanden finns en risk för så kallade bakslag och att det skulle inträffa en sådan olycka som den som skedde. Bolaget ansåg också att arbetstagaren vid tillfället hade tagit en risk.

Arbetstagaren sa också att han fått muntliga instruktioner och att hans handledare visat hur jobbet skulle göras. Han berättade i domstolen att han hade utfört det aktuella arbetsmomentet många gånger tidigare, att han sett andra göra på det sätt han gjorde och att det skulle ta längre tid att sätta fast plankan jämfört med att ställa den mot bordet. Han förklarade att anledningen till olyckan var att han tog i lite hårt i plankan.

I slutet av april kom domen från Helsingborgs tingsrätt. Åklagarens begäran om företagsboten avslås eftersom tingsrätten inte anser att åklagaren har lyckats bevisa att något arbetsmiljöbrott har begåtts.

Det gäller bland annat om arbetstagaren fått tillräckliga instruktioner eller inte. Tingsrätten konstaterar att arbetstagaren säger att han fått såväl muntliga som praktiska instruktioner och att han har tidigare erfarenhet av arbete som snickare.

Tingsrätten anser inte heller att åklagaren lyckats bevisa att arbetsmiljöansvarig på bolaget inte gjort en tillräcklig riskbedömning. Tingsrätten utgår därför från att en sådan riskbedömning har gjorts. De två expertvittnen som hörts om betydelsen an en spaltkniv för skydd för arbetstagaren har också haft olika uppfattningar. Den ene, tidigare arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket och nu anställd på ett av de stor bygg- och fastighetsbolagen, ansåg att det inte finns någon etablerad uppfattning. Den andre experten, ett regionalt skyddsombud, ansåg att en spaltkniv har en avgörande betydelse för att förhindra så kallade tillbakahopp. Han tillade dock att det inte längre finns något sådant krav, men att tillverkarna då måste garantera att det inte finns någon fara med det.

Helsingborgs tingsrätt finner inte skäl att tro mer på någon av experterna och anser att åklagaren inte lyckats bevisa att riskbedömningen inte var tillräcklig. Expertvittnenas motstridiga uppgifter gör också att det under alla förhållanden inte är styrkt att olyckan med hög grad av sannolikhet hade kunnat undvikas om spaltkniven varit monterad på sågen, skriver rätten.

Domen kan överklagas senast den 19 maj.

Karin Nilsson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsmiljö