Nya råd om skiftarbete

2020-12-04 00:00  

Hälsorisk. Skiftarbete har samband med arbetsolycksfall, sjukfrånvaro, missfall och bröstcancer. Det visar nordiska undersökningar. Nu ger forskarna nya rekommendationer för att förebygga hälso- och säkerhetsrisker.

År 2015 startade det nordiska forskningsprojekt Arbetstider, hälsa, välbefinnande och deltagande i arbetslivet, med målet att studera arbetstider och hälsa. Över 100 vetenskapliga artiklar har publicerats inom projektet som finansierats av NordForsk. Registeruppgifter med data om sambandet mellan arbetstid och hälsa, bland annat daglig information om social- och hälsovårdsbranschens arbetsskift under flera år har använts.

– Detta möjliggjorde utarbetandet av rekommendationer för minskande av hälsorisker som orsakas av skiftarbete som är betydligt exaktare än tidigare, berättar Mikko Härmä, professor vid det finska Arbetshälsoinstitutet, och projektledare, i ett uttalande.

Mer tid för återhämtning

Forskarna rekommenderar nu kortare perioder med nattskiftsarbete och mer tid för återhämtning mellan skiften. Gravida kvinnor borde inte ha mer än ett nattskift per vecka och arbetstagarna borde alltid få vara med i planeringen av skiften. Möjlighet att påverka den egna arbetstiden förbättrar arbetshälsan och minskar sjukfrånvaron, konstaterar forskarna.

En undersökning från Danmark visade att fler nattskift under graviditetsveckorna 3 till 21 ökade risken för missfall.

Flera studier har undersökt sambandet mellan skiftarbete och cancer. En internationell expertgrupp uppskattar att skiftarbete med nattpass sannolikt har cancerframkallande effekter och kan orsaka bröst-, prostata- och tjocktarmscancer, refererar det finska Arbetshälsoinstitutet.

Samband mellan arbetstider och arbetsolycksfall har undersökts i flera av studierna. Dansk forskning visade att risken för olycksfall ökade efter en arbetsvecka som innehöll kvälls- eller nattskift jämfört med en vecka med bara dagskift. En norsk studie fann samband mellan korta intervaller mellan arbetsskift, där korta räknas som mindre än elva timmar, och arbetsolycksfall och tillbud.

– I en finsk undersökning som publicerades nyss upptäckte vi att risken för olycksfall är hög också under arbetsskift inom social- och hälsovårdsbranschen som varar i minst 12 timmar, tillade Mikko Härmä i en kommentar.

Lena Gunnars

Karin Nilsson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsmiljö