Nu får företag som slarvar betala direkt

2014-06-08 23:00 Ann Norrby  
Arbetsmiljöverket kan begära den högsta sanktionsavgiften på en miljon från företag som låter gravida kvinnor dyka.

Företag och myndigheter som bryter mot arbetsmiljöregler kan få betala upp till en miljon från halvårsskiftet. Den 1 juli införs sanktionsavgifter för ett 40-tal brott.

Hittills har de som bryter mot många av alla de arbetsmiljöregler som finns för att förebygga skador och olyckor riskerat böter. Böter ses som en kriminell handling och det gör att sådana brott måste hanteras av polis som i sin tur kan låta åklagare och domstol bedöma om det är rimligt att döma ut böter.

Den här processen kan ta lång tid. Nyligen avslutade Högsta domstolen ett ärende som gällde arbetsmiljöplanen för ett takarbete som gjordes för sex år sedan (se sidan 31). Straffet blev 25 000 kronor i företagsbot.

När en inspektör på Arbetsmiljöverket efter den 1 juli upptäcker exempelvis att det inte finns en arbetsmiljöplan för ett bygge, kan verket kräva sanktionsavgift av byggherren. Andra exempel när sanktionsavgift kommer att kunna användas är när det saknas dokumenterad bedömning av riskerna för explosioner eller skriftligt tillstånd att använda truck. Även följderna för brott mot regler som särskilt skyddar gravida ändras till sanktionsavgifter.

Redan nu används sanktionsavgifter bland annat för brott mot kraven på besiktning av olika slags tryckkärl.

Sanktionsavgifterna som införs från halvårsskiftet kommer att variera från 5 000 till 1 000 000 kronor. Nivån bestäms utifrån dels vilken fara regelbrottet innebär, dels hur många som arbetar på företaget. Den lägsta avgiften kan gälla mindre företag där det finns risk för explosioner och som inte har dokumenterat hur riskerna bedöms. Den högsta avgiften kan gälla företag som låter gravida kvinnor dyka.

När straffen tas bort kommer regelbrotten att kunna hanteras betydligt fortare genom att regeln i stället kombineras med sanktionsavgift som bestäms av Arbetsmiljöverket. Men ett företag kan överklaga beslutet om avgiften till förvaltningsrätten för bedömning, och förvaltningsrättens dom kan i sin tur överklagas till kammarrätten.

En annan ändring gäller preskriptionstiden, den förlängs från två till fem år.

Böter behålls

  • Företag och myndigheter som bryter mot reglerna om minderåriga, tar bort skyddsanordningar, lämnar falska uppgifter till Arbetsmiljöverket eller inte anmäler allvarliga olyckor till verket kommer även i fortsättningen att kunna dömas till böter.

Olyckor kvar i domstol

  • Om det finns samband mellan vad en arbetsgivare gjort eller försummat och dödsolyckor eller andra arbetsolyckor ska fortfarande bedömas enligt brottsbalken av domstolarna. Detsamma gäller framkallande av fara för annan.

 

Föreläggande och förbud

  • Arbetsmiljöverket har kvar sin möjlighet att kräva åtgärder och förbjuda verksamheter om inte vissa bestämda villkor uppfylls inom en given tid.  Föreläggandena och för- buden kan förenas med viten.

Ann Norrby

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen