Nu blir det nya regler för heta jobb

2016-03-04 10:36 Peter Pettersson  
För att skapa en bättre bild av riskerna och hur de kan förebyggas startade Svenska byggbranschens utvecklingsfond, SBUF, ett partsammansatt forskningsprojekt. Foto: Brandskyddsföreningen

Cellplast har blivit allt vanligare som isolering i tak. Den är billigare och lättare än mineralull – men ökar brandrisken. En fara för både byggnadsarbetare och räddningstjänst.

Under de senaste femton åren har användningen av cellplast i tak ökat. I Sverige har användningen av cellplast och EPS i byggnation ökat med 98 procent de senaste tio åren, enligt siffror från Brandskyddsföreningen. Cellplast, EPS och frigolit är i princip samma sak.

Användningen av cellplast ställer högre krav på dem som arbetar med takarbete – inte minst att de som arbetar med heta arbeten, som är ett samlingsnamn för arbetsmoment som medför uppvärmning eller gnistbildning och som kan riskera att orsaka brand. För att få utföra heta arbeten krävs tillstånd i form av certifiering. Förutom en certifierad hetarbetare ska två säkerhetsfunktioner finnas bemannade: en tillståndsansvarig som ger hetarbetaren skriftligt tillstånd samt en brandvakt som ser till att ingen brand uppstår. Även brandvakten ska ha ett giltigt certifikat.

– Tyvärr ser vi ofta att det brister i säkerheten och då kan en explosionsartad brand utbryta på ett ögonblick, säger Tobias Plantin, affärsområdesansvarig för Heta arbeten på Brandskyddsföreningen.

Cellplast måste precis som annat brännbart byggmaterial förvaras brandsäkert på byggarbetsplatsen. Både vid lagring och under själva byggets gång. Cellplast bör förvaras minst 20 meter från närmaste byggnad.

– Ibland är det bara tur att inget allvarligt inträffar. Vi har ett stort bygge nära vårt kontor och vi kan se hur det brister i säkerheten när de arbetar där, säger Tobias Plantin och pekar ut mot det pågående byggprojektet på andra sidan vägen.

– Debatten om säkerhetsrisker med cellplast har stundtals varit hetsig under de senaste åren. En del har förespråkat förbud mot cellplast i byggnader, säger Tobias Plantin.

För att skapa en bättre bild av riskerna och hur de kan förebyggas startade Svenska byggbranschens utvecklingsfond, SBUF, ett partsammansatt forskningsprojekt som letts av Pål Skoglund på Skanska Teknik. I projektet finns representanter för byggföretagen, Brandskyddsföreningen, räddningstjänsten, Arbetsmiljöverket, branschorganisationen Sveriges Byggindustrier, cellplast- och prefableverantörer, brand- och teknikkonsulter samt försäkringsbranschen.

Slutrapporten blev klar i slutet av förra året.

– Vi har kommit fram till att det går att uppnå en acceptabel brandrisknivå med cellplast under byggproduktionen. Men vi har behov av att strama upp regelverk och tydliggöra ansvar beträffande hantering av detta material. Därför har det varit väldigt värdefullt att branschen har genomfört detta projekt tillsammans med myndigheter, säger Olle Rundgren, kommunikationsansvarig, Hus och Nya hem, på Skanska.

Under året ska rapportens resultat omsättas i praktiken. Det gäller bland annat vilka isolermaterial, montagemetoder, byggdelar och föreskrifter som kan säkerställa att riskerna minimeras.

– Vi har alla ett ansvar för att skapa säkra arbetsmiljöer. Rapporten pekar på ett antal konkreta rekommendationer som branschens aktörer nu bör arbeta vidare med för att vi ska nå målet att undvika brandtillbud framöver, säger Olle Rundgren.

 

Här hittar du rapporten från Svenska byggbranschens utvecklingsfond i sin helhet.

Utbildning och certifiering

Brandskyddsföreningen driver webbsidan hetaarbeten.se där de informerar om risker och regler. Där kan man hitta fakta och rapporter samt olika typer av utbildningar och seminarier för dem som är involverade i heta arbeten. Det går även att hitta certifierade arbetare för de specifika jobben.

Kurser

Peter Pettersson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsmiljö