Mynak: Nya utbildningar för arbetsmiljöingenjörer i höst

2021-05-10 09:49 Lena Gunnars  

I höst väntas flera nyheter på utbildningsområdet för arbetsmiljöingenjörer, meddelar Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak. Bland annat startar KTH en magisterutbildning på svenska, som tidigare bara funnits i en internationell variant.

Det finns även långt gångna planer på att starta en helt ny högskoleutbildning till arbetsmiljöingenjör de närmsta åren.

Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak. kom i en rapport som publicerades 2019 fram till att det bland annat råder akut brist på arbetsmiljöingenjörer inom företagshälsovården.

För att hitta en lösning på bristen anordnade myndigheten hösten 2019 tre dialogträffar med parterna, företagshälsovården och arbetsmiljömedicinska klinikerna för att inventera och kartlägga behovet av arbetsmiljöingenjörer.

Sedan bildades en arbetsgrupp med Göteborgs universitet, Kungliga tekniska högskolan, Karolinska institutet och Mittuniversitet för att utveckla utbildning utifrån det som framkom vid dialogträffarna.

– Arbetet har resulterat i konkreta planer på utbildning på det tekniska området på olika nivåer. De riktar sig till olika målgrupper, både de som är yrkesverksamma och nya studenter. Först ut är kurser för yrkesverksamma, säger Liv Nilsson processledare på Mynak.

I våras startade en fristående kurs på Göteborgs universitet i exponeringsbedömning och KTH startar ett antal fristående kurser till hösten 2021. KTH och KI ska också i samarbete från och med hösten 2021 erbjuda en utbildning inom arbetsmiljö och hälsa inriktat mot det tekniska området.

Men några av parterna, däribland LO och Svenskt Näringsliv, har känt en oro över hur utbildningarna för arbetsmiljöingenjörer ska samordnas och för att Mynak ska ändra sin nuvarande koorinerande roll.

I ett brev till Arbetsmarknadsdepartementet lyfter de sin oro: 

”Tyvärr har vi nåtts av besked att myndigheten har valt att ändra inriktning på arbetet, där den samordning myndigheten bidragit med avslutas, och att ännu olösta frågor inte kommer att hanteras. Detta innebär i praktiken att den bristande kompetensförsörjningen även i detta fall kommer att kvarstå” skriver parterna.

– Vi parter anser att Arbetsmarknadsdepartementet måste bli tydligare och ge ett ordentligt uppdrag till någon myndighet att den ska ha en samordnande roll över arbetsmiljöingenjörernas utbildningar, säger Cecilia Andersson, arbetsmiljöexpert på Svenskt Näringsliv. 

Parterna bakom  brevet vill att en sådan samordnare ska se över vilka utbildningar som finns och matcha det med det utbildningsbehov som företagshälsovården och företagen har. Det behöver bli tydligt vad de får när de anställer en arbetsmiljöingenjör menar Cecilia Andersson.  

Enligt Liv Nilsson kommer myndigheten att fortsätta ha den koordinerande och stöttande roll den haft hittills.

– Vi fortsätter följa den plan som vi har lagt tillsammans med universiteten. Vi jobbar också väldigt aktivt med att sprida information om kurserna för att hjälpa till att rekrytera studenter till utbildningarna. Samtidigt måste vi också leva i den struktur som finns, där universiteten är självständiga, säger hon.

Hon tänker att oron som parterna fört fram kan bottna i att de har andra förväntningar på vad den koordinerande rollen ska handla om. Att parterna bakom brevet vill att myndigheten ska gå in och mer exakt styra innehållet i utbildningarna.

– Men det gör lärosätena inom ramen för sitt uppdrag och i sina egna nätverk. Vi har dock en väldig tydlig grund när det gäller vilken nivå utbildningarna ska vara på och även vilken typ av innehåll.  Allt som universiteten gör utgår från inventeringen från mötena vi har haft och också initierat, säger Liv Nilsson.

Parterna ser även behov av utbildning för praktiskt inriktade experter på området.  Idag finns inga fastställda läroplaner för utbildningar inom yrkeshögskolan menar de. De vill se en kvalitetssäkring och samordning också för dem.

– Speciellt industriföretagen har behov av mättekniker och den praktiska kunskapen. Det har vi tagit upp när Mynak har startat nätverk med högskolorna. Vi skulle vilja att YH-utbildningarna finns med i samma tänk, säger Cecilia Andersson. 

Enligt Liv Nilsson ligger myndighetens fokus just nu på att få igång en arbetsmiljöingenjörsutbildning på universitetsnivå.

– Både parterna och yrkesföreningarna har fört fram att de vill att vi borgar för en universitetsutbildning, säger Liv Nilsson.

Sedan tidigare har det bland annat funnits en magisterutbildning med internationell inriktning på KTH. 

Det som är nytt är att det nu går att läsa in en magister på svenska genom ett samarbete mellan KI och KTH. Det ska också starta två helt nya magisterprogram som är mer strategiskt inriktade. En som planeras på KI och en på Mittuniversitetet.  Sådana har inte funnits tidigare, berättar Liv Nilsson.

Om några år hoppas myndigheten att det ska kunna starta en högskoleutbildning till arbetsmiljöingenjör. Men det blir tidigast 2022.  Förberedelserna är igång, men inget formella beslut har ännu fattats av det berörda universitetet. Det blir i så fall också en utbildning som inte har funnits tidigare. 

När det gäller yrkeshögskolorna håller Liv Nilsson med om att det behövs utbildningar på olika nivåer. Hon ser att yrkeshögskolorna har haft och har en roll i att skapa relevanta utbildningar inom arbetsmiljöområdet.

Missa inga nyheter - beställ Arbetarskydds kostnadsfria nyhetsbrev

FAKTA:  Redan beslutade utbildningar

Vårterminen 2021:

Kurs i exponeringsbedömning, 15 poäng, halvfart, Göteborgs universitet

 

Höstterminen 2021:

Program arbetsmiljöingenjör, magister, 60 poäng, KTH/KI, halvfart på distans.

Enstaka kurser, åtta nya valbara kurser inom arbetsmiljö för högskoleingenjörsprogrammen, KTH, 3-7,5 poäng. Målet på sikt är att 60 poäng ska vara valbara för inriktning mot arbetsmiljö.  

Källa: Mynak

FAKTA:  Redan beslutade utbildningar

Arbetsmiljöingenjörer arbetar med insatser på arbetsplatsnivå och med systematiskt arbetsmiljöarbete. Syftet med deras arbete är att skapa en säkerhetsfrämjande kultur. Arbetsmiljöingenjörer kan ansöka om certifiering godkänd av Internationella Yrkeshygienikerföreningen via Svensk Yrkesmedicinsk förening (Svensk yrkes- och miljöteknisk förening, 2019). Föreningen Teknisk Arbetsmiljö,  FTF har bland andra medlemmar som är arbetsmiljöingenjörer. Totalt finns cirka 500 medlemmar med en medelålder av 57 år.

Källa: Mynaks rapport Företagshälsovårdens kompetensförsörjning

Lena Gunnars

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsmiljö